Menu

Strážnická ohlédnutí (Josef Jančář)

Strážnická ohlédnutí – Josef jančář

Tato kniha je určena nejširší veřejnosti, především všem bývalým i nynějším členům folklorních souborů a skupin, kteří vytvářeli pozoruhodnou tradici strážnického Mezinárodního folklorního festivalu, i všem jeho návštěvníkům. Objasňuje nejenom historii festivalu ale zařazuje „Strážnici“ do širších kulturně historických souvislostí.

Obsah: Z historie města Strážnice, Folklor jako součást kulturního dědictví, Vznik a první ročníky národopisných slavností ve Strážnici, proměny strážnických Slavností lidových písní a tanců, Strážnické slavnosti mezinárodním folklorním festivalem, Ústav lidové kultury ve Strážnici, Festival se statutem CIOFF.