Menu

Slavnosti v moderní společnosti

Sborník příspěvků z 11. strážnického sympozia konaného ve Strážnici 11. - 12. 7. 1990.

 • Staré a nové vinařské svátky svatého Urbana ve východním Podunají
 • Národní význam prvních veřejných lidových slavností
 • Slavnost a národní identita - dvě národní podoby letních slavností typografů
 • Poznámky k prezentaci obyčejové tradice na výstavních slavnostech na Moravě koncem 19. století
 • Liturgický rok a lidové slavnosti na vesnici s přihlédnutím k pohraničním oblastem západních Čech
 • Světské a náboženské složky při slavnostních příležitostech rodinného života
 • Posvícenecká tradice v Libčicích nad Vltavou
 • Slavení masopustu a vesnická lokální společnost
 • Deň matiek - jeho význam a miesto v rodinnej obradovosti a výchove
 • Družstevní slavnosti v meziválečném období
 • Spolkové slavnosti murárov v Liptove
 • Slavnost vánočního stromku v české a německé Praze v letech 1867 -1900
 • Biřmovací slavnosti na Rakovnicku
 • Vplyv institucí na formovanie rodinných obradov
 • Slavnosti v dělnickém předměstí Brna ve 30. -40. letech 20. století
 • Štramberské pouti
 • Zábavní akce pražských trampů
 • Vzájemné vztahy lidové kultury a strážnického festivalu
 • Výroční obyčeje jako slavnostní okamžiky současného života, význam a možnosti jejich muzejní prezentace
 • Propagace lidového kroje v 1. světové válce
 • Lidový kroj - součást slavností ve velkém městě

Dostupné v digitální podobě (pdf, 71MB).