Menu

Lidová rukodělná výroba na Moravě (J. Jančář)

Význam lidové výroby ve vývoji kultury a společnosti
Historický vývoj lidové výroby na Moravě
Rozvoj organizované péče o lidovou výrobu
Technologie vybraných tradičních výrob
Soudobá lidová umělecká výroba na Moravě

Digitalizovanou verzi naleznete zde


NEDOSTUPNÁ