Menu

Tradičí způsoby zemědělského hospodaření na Slovácku (Josef Jančář)

Rozsah a způsoby držby půdy; zemědělská usedlost
Zemědělské nářadí
Pěstování rostlin
Chov dobytka


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz