Menu

Poslední vývojová fáze smyčcové lyry ve střední Evropě (P. Kurfürst)

Dvojjazyčná publikace.
Německý název: Die letzte entwicklungsphase der streichlyra in mitteleuropa

Je rozdělena na 5 hlavních částí:

  1. Prameny a jejich rozbor
  2. Vyhodnocení poznatků z ikonogramů a zpráv - jejich verifikace - pokus o ideální rekonstrukci nástroje
  3. Technika hry na suku
  4. Zvuk nástroje
  5. Rozšíření nástroje