Hudební nástroje IX. 1. část (Jiří Höhn)

400

Z edice Lidová řemesla a lidová umělecká tvorba v České republice (DVD)

Kategorie: Štítky: ,

Popis

Publikace navazuje na edici Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Hlavním tématem se zde stávají hudební nástroje lidové kultury. První díl se věnuje smyčcovým chordofonů s dlabaným korpusem, z nichž byly jako zástupné tipy zvoleny ochlebky, korábek a jihlavské skřipky. Společným rysem vybraných nástrojů je monolitické tělo s vydlabanou dutinou překrytou dřevěnou deskou. Nástroje jsou opatřeny jednou až čtyřmi strunami. Současně s dokumentací vlastní stavby byl proveden podrobný organologický popis zvolených nástrojových skupin a podrobné laboratorní měření akustických ozvů u skřipek. Zpráva z měření je součástí publikace. Výroba hudebních nástrojů byla provedena metodou experimentální stavby za užití technologií prokazatelně známých ve vesnickém prostředí 19. století. Součástí publikace je video dokument zaznamenávající vlastní stavbu nástrojů Vítem Kašpaříkem (ochlebky), Miroslavem Černým (korábek) a Pavlem Hůškem (jihlavské skřipky).

Obsahuje DVD.