Hudební nástroje IX. 1. část (Jiří Höhn)

400

Hudební nástroje – Jiří Höhn, IX. 1. část – Dlabané smyčcové nástroje, , odborná publikace s přílohou filmového dokumentu.

Popis experimentální stavby vybraných hudebních nástrojů, při kterém se jednotlivý výrobci snažili dodržet obecně známé technologie výroby.
Obsah: Úvod, Teoretický základ, Experimentální přístupy ke stavbě hudebních nástrojů, Chordofony s dlabaným korpusem, Konstrukční a tvarová charakteristika nástrojů, Ochlebky, Korábek, Jihlavské skřipky, Společné součástky, Výrobní nástroje a materiál, Technologie výroby, Ochlebky, Korábek, Skřipky, Závěr, Literatura a prameny, Zpráva z akustických měření.

Z edice Lidová řemesla a lidová umělecká tvorba v České republice (DVD)

Kategorie: Štítky: ,

Popis

Publikace navazuje na edici Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Hlavním tématem se zde stávají hudební nástroje lidové kultury. První díl se věnuje smyčcovým chordofonů s dlabaným korpusem, z nichž byly jako zástupné tipy zvoleny ochlebky, korábek a jihlavské skřipky. Společným rysem vybraných nástrojů je monolitické tělo s vydlabanou dutinou překrytou dřevěnou deskou. Nástroje jsou opatřeny jednou až čtyřmi strunami. Současně s dokumentací vlastní stavby byl proveden podrobný organologický popis zvolených nástrojových skupin a podrobné laboratorní měření akustických ozvů u skřipek. Zpráva z měření je součástí publikace. Výroba hudebních nástrojů byla provedena metodou experimentální stavby za užití technologií prokazatelně známých ve vesnickém prostředí 19. století. Součástí publikace je video dokument zaznamenávající vlastní stavbu nástrojů Vítem Kašpaříkem (ochlebky), Miroslavem Černým (korábek) a Pavlem Hůškem (jihlavské skřipky).

Obsahuje DVD.