Tady jsme doma – Přišel k nám host

MFF Strážnice 2016 Vítejte k nám milí hosti, s radostí a veselostí! Vítejte u nás doma. Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá ve velké míře na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si

Více

Tady jsme doma – Písnička k domovu

MFF Strážnice 2015 Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Při realizaci projektu jsme poznali zajímavé metody, tvořivost a vynalézavost, s

Více

Tady jsme doma – Devatero kvítí, aneb co roste na zahradě a na poli

MFF Strážnice 2014 Devatero kvítí – tak znělo zadání ve školním roce 2013/2014 pro všechny účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož je náš pořad součástí. Proto jsme pořad na MFF Strážnice 2014 nazvali stejně a k vystupování pozvali nejen děti z folklorních souborů ze Slovácka,

Více

Tady jsme doma – Jak se u nás slaví

MFF Strážnice 2013 Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v

Více

Tady jsme doma – Voda

MFF Strážnice 2012 Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.

Více

Tady jsme doma – Svatba

MFF Strážnice 2011 Stalo se již tradicí, že tento pořad dává prostor dětem, aby se vzájemně naučily písně, tance, aby se spontánně přidávaly ke hře kamarádů. Proto název zdůrazňuje, že děti dětem dělají radost a současně představují svoji obec, region, prostě místo, kde jsou doma. K tradici tohoto pořadu patří

Více

Tady jsme doma – Jarmark

MFF Strážnice 2010 Letošní pořad, v němž se děti vzájemně seznamují s folklorem své obce, svého regionu, nás zavede na pomyslný jarmark. Pořad má několik zvláštností: Děti si hrají, tak říkajíc, „ve vlastní režii“. Nepředvádějí hotová pro jeviště zpracovaná čísla, ale ukazují tance a hry v jejich základní podobě. Pořad

Více

Tady jsme doma – Hry

MFF Strážnice 2009 „Děckááá, pojďte si hrát!“ „A na co?“ „Na….“ „Jak se to hraje?“ Každý si jistě vzpomeneme na ten mnohokrát se opakující okamžik, kdy starší nebo podnikavější vrstevníci nás právě těmito slovy přizvali ke hře. A pak už přestalo existovat vše kolem: městský plácek mezi paneláky, či prostor

Více