Publikace ve formátu DJVU lze zobrazit pouze v prohlížeči mozilla Firefox ESR (po kliknutí na odkaz si zvolte verzi podle Vašeho systému).
Taky je potřeba nainstalovat DJVU plugin (vyberte podle verze systému 32bit | 64bit).
Postupně převádíme publikace do jiných formátů.

autor název publikace poznámka
Vetterl, K. Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819 Strážnice 1994
Erben, K. J. Prostonárodní české písně a říkadla Praha 1864
Tomek, Dr. Ferdinand Slovenské písně z uherskobrodska Olomouc 1926
Joža Černík Zpěvy moravských kopaničárů Uherský Brod 1902
Erben, K. J. Nápěvy prostonárodních písní českých Praha 1862. Příloha k písním.
Bartoš, F. Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými Brno 1882
Bartoš, F. Národní písně moravské v nově nasbírané Brno 1889
Bartoš. F. – Janáček, L. Národní písně moravské v nově nasbírané Praha 1901
Sušil, F. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými Brno 1835
Sušil, F. Moravské národní písně s nápěvy dotextu vřaděnými Brno 1840
Sušil, F. Moravské národní písně (5. vydání, reprint 3. vydání) Brno 1998
Erben, K. J. Písně národní w Čechách. (S nápěwy.) Praha 1842
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha I.- Písně české Pardubice 1884-1888
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha II. – Písně moravské Pardubice 1884-1888
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. – Písně slovenské (Sešit: 1, 2, 3, 4, 5) Pardubice 1884-1887
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha IV. – Písně polské Pardubice 1885-1887
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha V. – Písně lužické Pardubice 1885-1887
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VI. – Písně ruské Pardubice 1885-1888
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VII. – Písně slovinské Pardubice 1890
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VIII. – Písně černohorské Praha 1890
Kuba, L. Písně ruské (I. maloruské) 1885
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha X. – Písně dalmátské Pardubice 1893
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XI. – Písně jihoslovanské (V. Srbské) Praha 1923
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XII. – Písně bosensko-hercegovské Praha 1927
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XIII. – Písně ze starého srbska Praha 1928
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XIV. – Písně makedonské Praha 1929
Kuba, L. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XV. – Písně bulharské Praha 1929