Menu

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Zdeněk Mišurec

OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE - Zdeněk Mišurec

50

(18. října 1925 Malenovice u Zlína – 18. července 2009 Praha)

Kategorie: Štítek:

Popis

Studia: maturita na reálném gymnáziu ve Zlíně (1944, totální nasazení v Baťových strojírnách 1944–1945), Pražská konzervatoř, obor kompozice (1946–1947), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory národopis a hudební věda (1947–1952).

Akademické tituly: doktor filosofie – PhDr. (1952, disertační práce První etapa vývoje Národopisného výzkumu Moravského Valašska. Příspěvek k dějinám naší národopisné vědy).

Zaměstnání a postavení v zaměstnání: aspirantura na katedře národopisu FF UK v Praze (1952–1953), zástupce ředitele a vedoucí oddělení společenských věd Krajského vlastivědného ústavu ve Zlíně pověřený řízením Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1956–1959), odborný pracovník a vedoucí výzkumu v oddělení výzkumu Ústředí lidové umělecké výroby v Praze (1959–1963), odborný pracovník v dokumentačním oddělení Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze, vedoucí oborového střediska vědeckých informací (1963–1990).

Redakční a editorská činnost: řízení informačního bulletinu Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku (1964–1968) a dvou edičních řad ÚEF ČSAV – Opera ethnologica (1977–1982) a Národopisná knižnice (1970).

Členství v odborných organizacích a radách: Česká národopisná společnost, Česká společnost pro vědeckou kinematografii.

ČLENĚNÍ BIBLIOGRAFIE

1. HISTORIOGRAFIE OBORU
1.1 Teorie, metodologie
1.2 Oborové instituce a periodika
1.3 Personálie
1.4 Bibliografie a soupisy

2. ETNOGRAFICKÁ DIFERENCIACE

3. SOCIÁLNÍ VZTAHY

4. OBYČEJOVÁ TRADICE, VĚRSKÉ PŘEDSTAVY

5. FOLKLOR
5.1 Slovesnost
5.2 Hudba
5.2.1 Písňové edice
5.2.2 Komentované ukázky písní
5.3 Dětský folklor

6. FOLKLORISMUS

7. VARIA

8. PŘÍSPĚVKY O ZDEŇKU MIŠURCOVI

9. PŘÍLOH