Menu

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Národní ústav lidové kultury se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky www.nulk.cz, www.skanzenstraznice.cz, www.festivalstraznice.cz, www.lidovakultura.cz, http://revue.nulk.cz