Menu

PhDr. Martin Novotný, Ph.D.

PhDr. Martin Novotný, Ph.D.

Tel. +420 518 306 613, E-mail: martin.novotny(zavináč)nulk.cz

 

Vzdělání:

2014    PhDr.: Etnologie, rigorózní řízení, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

2013    Ph.D.:  Etnologie, doktorský studijní program, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

2007    Mgr.: Magisterský studijní program etnologie a historie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie a Historický ústav

2005    Bc.: Bakalářský studijní program etnologie a historie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie a Historický ústav

 

 

Přehled zaměstnání:

2010 – dosud             Národní ústav lidové kultury

kurátor sbírek – etnograf; výzkumný pracovník (2010-2016)

zástupce ředitele (od 1. 10. 2016)

 

Vědeckovýzkumná činnost:

zaměření vědecké činnosti - tradiční venkovské stavitelství, lidové řemeslo

 

Účast na projektech:

2011-2015  NÚLK - MU, projekt NAKI , DF11P01OVV015 Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. (vedoucí výzkumného týmu)

2009 – 2012  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, projekt GD 404/09/H020,  Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II.

 

Členství v profesních organizacích:

2015 - dosud              řádný člen Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM)

2013 – dosud             člen Českého svazu muzeí v přírodě

2011 - dosud              člen Etnografické komise Asociace muzeí a galerií České  republiky

2007 – dosud              člen České národopisné společnosti, od r. 2014 člen Hlavního výboru ČNS

 

Členství v redakčních radách:

2016 – dosud             Národopisná revue

2016 – dosud             Museum vivum. Časopis českých museí v přírodě.

 

Pedagogická činnost:

2009–2011      Hliněná architektura: tradice a současnost (přednášky); Terénní výzkum (vedoucí výzkumné skupiny), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

 

Publikační činnost:

Novotný, M.: Tradiční technologie při obnově lidových stavebních památek s ohledem na aplikovaný výzkum hliněného stavitelství. In: Kmošek, J. – Křenková, Z. – Bryol, R. (eds.): Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice 2016, s. 96-103.

Novotný, M.: Konstrukce hliněných staveb na Moravě a jejich kulturněhistorický kontext. In: Sibilla, L. – Vejpustek, Z. (eds.): Zdravé domy 2016. Brno 2016, s. 7-14.

Novotný, M.: Hliněné stavitelství na Moravě. Průvodce muzejní expozicí. Strážnice 2016.

Novotný, M.: Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti. Kritický katalog k výstavě. Strážnice 2014.

Novotný, M.: Einführung der Lehmbauweisen in die Baupraxis des Freilichtsmuseums „Museum des Dorfes Südostmährens“. In: Plöckinger-Walenta, V. – Novotný, M.: „Lehmbau – Tradition und Moderne“. Atzenbrugg 2014, s. 55-58.

Všianský D. - Novotný, M.: Testing of Clay Used for Building a Folk House Replica by Traditional Techniques. Advanced Materials Research, 897, 2014, s. 49 – 52.

Novotný, M.: A Late Reverberation of Antiquity in Verancular Architecture of Moravia. International Journal of Historical Archeology 18, 2014, s. 629–642.

Novotný, M.: Nabíjená technika: jeden ze základních principů budování hliněného zdiva a evropské souvislosti. Ethnologia Europea Centralis 11, 2013, s. 31–39

Novotný, M.: Technické stavby v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy – plán, realizace, výhled do budoucna. Zborník Slovenského národného múzea: Etnografia 55, 2014, s. 53-61.

Novotný, M.: Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě. Zprávy památkové péče 73, 2013, s. 126-131.

Novotný, Martin: Hlína jako stavební materiál. Na příkladu středomoravské Hané. Národopisná revue 2, 2012, s. 124 – 131.

Novotný, Martin: Hlína v konstrukcích panonského typu domu. Národopisná revue 4, 2011, s. 298 – 303.

Novotný, Martin: K problematice vesnického domu na Hané. In: Měřínský, Z. – Klápště, J. (eds.): Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Brno 2011, s. 117 – 123.

Novotný, Martin: Tradice staveb z hliněných válků na Hané. In: Křížová, A. (ed.): Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. Brno 2011, s. 28 – 42.

Novotný, Martin: Parcelace bývalého jezuitského dvora ve Vinarech (okr. Přerov). In: Vliv pozemkových reforem na stavební podobu venkovských sídel: sborník referátů ze semináře: 18. – 19. května 2010 v Blovicích. Praha 2011, s. 46 – 54.

Novotný, M.: Drobné umění V. 4. část (Doprovodná publikace k filmovému dokumentu). Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. I. řada – díl V. Strážnice 2010.

Novotný, Martin: „Chalópka, jaké neni na Hané.“ K podzemnímu obydlí kosteleckého domkáře. Národopisný věstník 1–2, 2010, s. 7 – 17.

Novotný, Martin: Zpráva z terénního výzkumu – oblast západního Kojetínska.  Zpravodaj komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti v Praze. Praha 2010, s. 14.

Novotný, Martin: Předmostí u Přerova jako hanácká vesnice. Sborník státního okresního archivu Přerov 2008, s. 123 – 143.

Novotný, Martin: Trampské hnutí ve Valašských Kloboukách. Národopisný věstník XX (62), 2003, s. 201 – 211.

 

Aplikované výstupy:

Novotný, M. – Všianský, D.: Ruční výroba nepálených cihel. Strážnice 2015.

Certifikovaná metodika zpracována v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI DF11P01OVV015 Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají.

Novotný, M. – Všianský, D.: Hliněný podhoz a jádrová omítka na nabíjeném hliněném monolitickém zdivu. Strážnice 2015.

Památkový postup zpracován v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI DF11P01OVV015 Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají.

 

Výstavy:

2015 - dosud – Hliněné stavitelství na Moravě.

Výstava realizována v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI DF11P01OVV015 Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Výstava je instalována v areálu MVJVM (v roce 2016 byla výstava jako nejlepší počin v oboru ve své kategorii oceněna cenou České národopisné společnosti).