Menu

Národopisná revue 3/2022

Národopisná revue 3/2022

70

Proměny zemědělství

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 3/2022 je věnována tématu Proměny zemědělství

Farmárstvo ako kontrakultúra: Rodinné hospodárstva v strednej Bosne (Andrej Mentel)
Poválečný život a kolektivizace moravského venkova pohledem aktérů – malozemědělců (Miroslav Válka)
Vplyv baníctva na proces adaptácie nemeckej minority v okolí Nitrianskeho Pravna s akcentom
na poľnohospodárstvo
(Marián Žabenský)
Quo vadis? České a moravské zemědělství v letech 2000–2020 (Pavel Novák)

Proměny tradice
Od tradičního zemědělského hospodaření k zemědělské velkovýrobě na Slovácku (Josef Jančář)
Lazce po roce 1948 – vzpomínky na kolektivizaci zemědělství v jedné hanácké vesnici (M.K.)

Ohlédnutí
Sté výročí narození Volodymyra Hošovského aneb Cesta ke kybernetické etnomuzikologii (Lubomír Tyllner)
Sto let od narození Georga Richarda Schroubka (Petr Lozoviuk)

Společenská kronika
Jubilantka Jana Pospíšilová (Helena Beránková)
Šesťdesiatnik Jaroslav Skupnik (Juraj Buzalka)
Za Helenou Bočkovou (Václav Štěpánek)

Konference
Generální konference ICOM Prague 2022 (Terezie Řánková)
24th International Wind Music Conference, Bolzano (Barbora Turčanová)

Výstavy
Muzeum knoflíků v hornofalckém Bärnau (Marta Ulrychová)

Festivaly
MFF Strážnice 2022: Postpandemická euforie (Matěj Kratochvíl)

Recenze
Je. P. Serapionova: Čechi i slovaki v Rossijskoj imperii (poslednjaja tret‘ XIX – načalo XX veka) (Petr Lozoviuk)
K. Popelková: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve (Peter Salner)
M. Vrzgulová (ed.) – P. Salner: Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste... (Jana Nosková)
J. Šimánek: Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z jihu Čech (Marta Toncrová)
Z. Magyar: A magyar történeti mondák katalógusa. Típus- és motívumindex (József Liszka)
M. Krist: Letinám. Z historie obce a lázní Letiny (Marta Ulrychová)
B. Iljuk (ed.): Můj návrat do staré vlasti (Veronika Beranská)
Sborník Muzea Českého lesa v Tachově (Marta Ulrychová)