Menu

Národopisná revue 2/2022

Národopisná revue 2/2022

70

Kulturní dědictví

Kategorie:

Popis

Národopisná revue 2/2022 je věnována tématu Kulturní dědictví

Od folkloru k živoucímu dědictví: O vývoji přínosu UNESCO k zachování nehmotného
kulturního dědictví
(Rieks Smeets)
Jazyky a nářečí jako součást regionální identity a kulturní dědictví (na příkladu České republiky) (Marta Šimečková)
K výskumu a sprístupňovaniu tanečného kultúrneho dedičstva na Slovensku na príklade procesu tvorby
etnochoreologickej monografie
(Katarína Babčáková)

Studie mimo hlavní téma
Ekonomické dopady prvních dvou let pandemie covid-19 na českou kulturu (Jaromír Novák)

Proměny tradice
Humor dětí školního věku v reakci na covid-19. Zpráva z terénního výzkumu v obci Blatnička (Ludmila Peterková)

Ohlédnutí
Století Slávka Volavého (1922–2022) (Jan Krist)

Rozhovor
O lidové hudbě a folklorních inspiracích: rozhovor s Milošem Štědroněm u příležitosti životního jubilea (Lucie Uhlíková)

Společenská kronika
Přání Heleně Mevaldové (Jiřina Veselská)
Zdravica k 70. narodeninám Oldřicha Kašpara (Radoslav Hlúšek)
K životnímu jubileu Věry Kovářů (Jana Spáthová)
Za profesorom Karlom Kaserom (Andrej Mentel)

Konference
Etnologické dni 2022 (Barbora Turčanová)
Umění do lavic? Prvky tradiční lidové kultury jako součást vzdělávacího kurikula (Terezie Řánková)

Recenze
P. Hampton – J. Kuča: Atlas lidových krojů České republiky (Lenka Drápalová)
M. Oravcová: Akcia B (Peter Salner)
M. Górniak-Bardzik (ed.): Sąsiedzi od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki (Miroslav Válka)
R. Polohová: Šana Tova! Židovský rok v písních (Zita Skořepová)