Menu

Dramaturgicko-produkční rada MFF

Ve středu 2. 12. od 10.00 hod. bude probíhat on-line jednání členů Dramaturgicko-produkční rady MFF.

Hlavním bodem programu videokonference bude zhodnocení iFolklorní Strážnice 2020 a příprava variant programové koncepce festivalu 2021.

Dovolujeme si Vám představit pomůcku z oblasti nemateriálního kulturního dědictví, která byla vyvinuta v rámci projektu Partnerství Severní dimenze v oblasti kultury Finskou agenturou pro dědictví a jejími partnery pro účelnější naplňování Úmluvy 2003 o zachování nehmotného kulturního dědictví. Smyslem projektu byla kreativní reakce na podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím umění a kultury jako aktivátorů pro rozvoj sociálního diskurzu v ekosociálním, ekonomickém a kulturním směru.

Výstupem projektu je diagram „Nehmotné kulturní dědictví: Kolo udržitelnosti“, který má prakticky sloužit k diskusím a analýzám týkajícím se různých dimenzí udržitelného rozvoje ve vztahu k živému dědictví.

Tento diagram byl představen a sdílen s ostatními smluvními státy Úmluvy 2003 a přeložen zatím do šestnácti jazykových mutací včetně češtiny (společným úsilím pracovníků Ministerstva kultury a Národního ústavu lidové kultury), které je možné stáhnout a vytisknout z webových stránek:

https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/en/article/kestavan-kehityksen-kompassi-ja-aineeton-kulttuuriperinto

nebo pouze česky: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/Wheel-Chart-CZ.pdf a použít pro vlastní účely – ať už k analýze vlastní práce a činnosti dotčené instituce nebo nevládní organizace. Nástroj lze využít v rámci workshopů dotčených institucí nebo nevládních organizací, k diskusím, analýzám a nalézání nových způsobů, jak pracovat s tématem udržitelného rozvoje v jejich každodenních činnostech.

Práci s nástrojem ilustruje video v angličtině (s možností aktivace anglických titulků): https://youtu.be/mHMKqAs5XLw, k jejímu osvojení byl uspořádán online workshop, na který se zaregistrovalo sedmdesát účastníků z dvaceti zemí světa. Českou republiku aktivně reprezentovali pracovníci Ministerstva kultury, NÚLK a Národního muzea v přírodě, sestřih je dostupný z: https://youtu.be/G9ZPuv783xk.

Co se týká samotného diagramu, čtyři dimenze udržitelného rozvoje (ekologická, ekonomická, sociální a kulturní) byly rozděleny do osmi kategorií otázek uvedených po obvodu kola, které jsou vzájemně propojeny. V každé kategorii naleznete tři otázky, které vám pomohou analyzovat a rozvíjet současnou situaci.

Národní ústav lidové kultury bude distribuovat výtisky Kola udržitelnosti v českém jazyce vybraným institucím, s nimiž dlouhodobě spolupracuje.

Další informace vč. kontaktních údajů naleznete pod prvním z výše uvedených odkazů v angličtině, pod druhým v češtině.

Dne 18. listopadu 2020 zemřel v Praze ve věku 92 let dlouholetý spolupracovník Národního ústavu lidové kultury pan Ladislav Vašek. Docent Vašek byl členem Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku a poroty seniorů Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Celý svůj život zasvětil lidovému tanci nejen jako tanečník, ale také jako choreograf a taneční pedagog. Spolupracoval s řadou folklorních souborů v Čechách i na Moravě.

Stali jsme se součástí Národní knihovny Kramerius. Online vyhledávání v knihách a sbornících včetně náhledů všech jednotlivých stran.

Neváhejte a vstupte. https://kramerius.nulk.cz/

Ve dnech 29. 5.—2. 6. 2017 pořádá Národní ústav lidové kultury v součinnosti s Českým svazem muzeí v přírodě pátý ročník workshopu s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Jedná se vždy o dvoudenní pracovní seminář zaměřený na okolnosti budování a údržby tradičních hliněných staveb. Tento workshop je primárně určen pro zaměstnance muzeí v přírodě. Účastnit se však mohou i studenti (nejčastěji oboru etnologie) a vážní zájemci z řad veřejnosti. Cílem kurzu je předávání rukodělných znalostí v návaznosti na aktuální výzkumné úkoly dané problematiky NÚLK.

Národní ústav lidové kultury je vědeckou institucí, která se od roku 2011 intenzivně věnuje aplikovanému výzkumu hliněného stavitelství. Jedná se o mezioborové studium, jež podrobně analyzuje zaniklou stavební tradici a přispívá tak k uchování této důležité součásti kulturního dědictví ČR pro budoucí generace. Aplikovaný výzkum probíhá v rámci Experimentálního centra hliněného stavitelství v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, které je zřizováno NÚLK.

V rámci workshopu si účastníci mohou vyzkoušet výrobu stavebních prvků, konstruování masivního hliněného zdiva (jak za použití kusového staviva, tak monolitických stěn), budování kamenného zdiva pojeného hliněnou maltou, aplikaci hliněných omítek ad. Teoretické otázky jsou probírány v rámci vlastního pracovního semináře přímo na staveništi. Pro zájemce je k dispozici odborná literatura k tomuto tématu a je možné se domluvit na dalších konzultacích.

Přihláška ke stažení (pdf)

Možnosti ubytování ve Strážnici

8.—9. dubna 2017

Zvyky ze Slovácka od počátku postního období do Velikonoc jako je vynášení smrtky, nošení létečka, pletení velikonočních pomlázek, malování kraslic, šlahačka. Velikonoční jarmark.
Program pro veřejnost od 9.00 do 16.00 hod.

10.—11. dubna 2017, skanzen

Masopustní zvyky, fašankový tanec „pod šable“, tanec s medvědem, příprava lidových pokrmů (boží milosti, koblihy). Velikonoční období přiblíží tradiční zvyky jako je vynášení smrtky, hrkání, šlahačka, malování kraslic.

8.00 – 13.00 hod. program je vyhrazen objednaným školním výpravám
vstupné: děti 60 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Termín pro registraci objednávek:
od 16. 1. 2017 na tel. čísle: +420 518 306 639

30. dubna 2017, skanzen

Na úvod celé akce se uskuteční slavnostní otevření nového objektu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Akce Stavění máje se zúčastní členové folklorních souborů ze Strážnice a blízkého okolí. Dalším programem je profilové vystoupení jednotlivých souborů na pódiu.

Vstup ZDARMA, začátek ve 14.00 hod.

30. dubna 2017, zámek

Vernisáž výstavy. Jedná se o výběr z fotografické tvorby Pavla Popelky, zachycující výroční obyčeje Slovácka. Návštěvníci zde uvidí snímky dokumentující hlavní události zvykoslovného roku, od masopustu přes Velikonoce, dožínky, hody atd.

Foto: www.kkuh.cz

20. května 2017, zámek

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.