Menu

Dožínky ve Skanzenu Strážnice

Srdečně Vás zveme na „Dožínky ve Skanzenu Strážnice“, které se uskuteční v neděli 28. 7. 2024 od 9:00 do 17:00 hodin ve Skanzenu Strážnice. Již tradiční akce je oslavou sklizně s dožínkovým průvodem. Ukázky žňových prací, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Skanzenem dvakrát projde dožínkový průvod v podání souboru lidových písní a tanců Míkovjan z Míkovic. Nebudou chybět ani ochutnávky, jarmark nebo dětské dílničky.

•          web: https://www.skanzenstraznice.cz/udalosti/dozinky-ve-skanzenu/

•          FB událost: https://www.facebook.com/events/806833134913012

•          FB stránka: https://www.facebook.com/skanzen.Straznice

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo 22. června 2024 fotografování a zúčastněné pozorování oslav u příležitosti 120. výročí trvání Dělnické besedy Havlíček Řevnice. Slavnostní schůzi na počest spolkového výročí následovalo předání osvědčení úspěšným absolventům zkoušky profesní kvalifikace Vorař-stavitel vorů. Žáci Střední odborné školy v Praze Jarově pod vedením Vltavanu Purkarec před tím absolvovali stavbu dvou vorových tabulí v Zadní Třebani. Na závěr udělil prezident Mezinárodní vorařské asociace Frank Thiel Řevnicím čestný titul vorařská obec a předsedovi Vltavanu Davle Josefu Bílkovi titul čestného člena téže asociace. Česká televize natočila plavbu voru po Berounce 21. června pro pořad Zázraky přírody. Zbylou část od Černé skály po jez pod řevnickým mostem absolvovala jedenáctičlenná posádka paralelně se slavnostním průvodem členů vltavanských a řevnických spolků, zástupců města, Mezinárodní vorařské asociace, dvou dechových hudeb a dalších hostů. Jeho cílem byl most, odkud účastníci sledovali připlutí voru k řevnické pláži. Poté se všichni přesunuli k hotelu Grand, v jehož zahradě se uskutečnila taneční veselice. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro orgány Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.

V neděli 30. června 2024 skončil programem "To nejlepší nakonec" 79. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 a 42. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024, které se konaly za podpory Ministerstva kultury ve dnech 27.–30. 6 2024.

Jubilejní 80. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2025 a 43. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2025 se bude konat ve dnech 26.–29. 6. 2025.

Závěrečná tisková zpráva ke stažení ZDE

Pořadatel a partneři

Pořadatelem je Národní ústav lidové kultury, instituce zřizovaná Ministerstvem kultury, s celostátní působností, specializovaná na péči o soudobé folklorní aktivity.

 • Festival se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury.   
  • Hlavní partner: Město Strážnice
  • Hlavní mediální partner: Česká televize
  • Mediální partneři: Televize Noe, Český rozhlas Brno, Rádio Proglas.

Základní údaje a čísla:

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší a nejznámější folklorní festivaly v Evropě, festival CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění s postavením konzultanta UNESCO). Folklorní festival Dětská Strážnice je od roku 2009 součástí MFF Strážnice, letos je festivalu Dětská Strážnice věnováno 7 pořadů z celkového počtu 40 festivalových pořadů.

 • programovou skladbu tvoří 40 festivalových pořadů (v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů),   vystoupí v nich 3.380 účinkujících z České republiky a 245 účinkujících ze zahraničí
 • festivalu se zúčastnilo celkem:
  • 132 souborů a skupin z České republiky
  • 44 soutěžících ve verbuňku   
  •  21 lidových řemeslníků.
 • V zábavních střediscích ve festivalovém areálu se vystřídá:
  • 13 cimbálových a   
  •  5 dechových hudeb
 • festivalu se zúčastní 6 zahraničních souborů + 2 další skupiny a sólisté ze Slovenska:
  • SĽUK, Bratislava, SR
  • DH Májovanka, Holíč, SR
 • k účasti na MFF byly v tomto roce přizvány zahraniční soubory:
  • Compañia Artistica Danzar – Cali, Kolumbie  
  • Compañia Titular de Danza Folclórica de la UANL – Monterrey, Mexiko
  • Erbilský národní folklorní soubor – Erbil, irácký Kurdistán
  • FS Marwar – Bikaner, Indie
  • FS Kitka – Istibanya, Severní Makedonie
  • FS Zemplín – Michalovce, Slovensko

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

V předkole 39. ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se představilo celkem 36 tanečníků. Z dopoledního předkola postupuje 10 soutěžících:

Jiří Adamec, Jan Hrbáček, Radim Helešic, Petr Polách, Vít Vymazal, Vojtěch Půček, Martin Pelikán, Petr Huňař, Kryštof Bušina, Matěj Horsák.

K nim se ve večerním finále připojili přímo postupující vítězové regionálních kol:

Marek Salay, Jan Vozár, Pavel Vařecha, Jakub Říha, Patrik Matušina, Martin Vašulka, Karel Vlašic, Tomáš Matulík.

Výsledky finále:

1. místo: Karel Vlašic, Hlohovec

2. místo: Marek Salay, Břeclav

3. místo: Martin Vašulka, Kyjov

4. místo: Petr Polách, Kunovice

5. místo: Jakub Říha, Strážnice

Vítězem Poroty seniorů se stal Adam Tomeček za zdárné mladické provedení verbuňku z jižního Kyjovska.

Vítězem ankety diváků Radim Helešic.

Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a nově Lašár z Velkých Pavlovic.

Poděkování ředitele NÚLK a prezidenta festivalu PhDr. Martina Šimši, Ph.D.:

CM Šmytec z Brna za dlouholeté umělecké hudební působení v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

Ceny 79. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 a 42. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024

Cena MFF Strážnice 2024:

MgA. Lence Šťastné, autorce pořadu Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč! – za tvůrčí a inovativní přístup ke zpracování zvoleného tématu

Laureáti MFF Strážnice 2024:

Tereze Bek za výrazný dramaturgický přínos a osobitou interpretaci židovských písní v pořadu Hevenu shalom aleichem

Trém hudcom – Jakubu Maňákovi, Ondřeji Maňákovi a Hynku Karáskovi za bezprostřední provázení pořadem Tady jsme doma

Mladým brněnským symfonikům pod uměleckým vedením dirigentky Gabriely Tardonové za nastudování a provedení děl českých skladatelů v pořadu Z duše země zrozená

Doc. PhDr. Lubomíru Tyllnerovi, CSc. za poutavou prezentaci poznatků o vztahu lidové a vážné hudby v pořadu Píseň věčná inspirace

Petru Mičkovi za mimořádný interpretační výkon v pořadu Balady

Ceny ředitele NÚLK a prezidenta festivalu:

Františku Hrňovi a Ing. Miloslavu Hrdému za dlouholetou přípravu a realizaci interaktivních pořadů v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy

Ladislavě Košíkové a Tomáši Krejčímu za mimořádně působivé scénické ztvárnění vztahu lidové a klasické hudby v pořadu Z duše země zrozená...

PaedDr. Jiřímu Jilíkovi za dlouholetou popularizaci literárního odkazu autorů píšících o Slovácku

Ceny České národopisné společnosti za rok 2023

Odborná publikace

Kniha Aleny Kalinové: Moravská lidová fajáns 1750-1880 v Moravském zemském muzeu v Brně. Vydalo Moravské zemské muzeum 2023

Výstava, expozice

Výstava s názvem Kdo nemá kožucha, zima mu bude!, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Vědecká konference, národopisná akce

SIEF 2023, 16. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro etnologii a folklor, kterou pořádaly Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU a Národní ústav lidové kultury

Čestnou cenu ČNS „Pět rudých růží“ za SIEF 2023, 16. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro etnologii a folklor obdržela vědecká pracoviště Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU a Národní ústav lidové kultury

Studentská cena ČNS 2022

Kategorie Bakalářská práce – Vanesa Valovičová s prací Výzdoba nádražních budov na Moravském Slovensku tradiční ornamentikou

Úvodní foto: Miroslav Havlík

79. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 a 42. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024.

Termín konání: 27.–30. 6. 2024

 • Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší a nejznámější folklorní festivaly v Evropě
 • festival CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění s postavením konzultanta UNESCO)
 • festival se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
 • pořadatelem je Národní ústav lidové kultury, instituce zřizovaná Ministerstvem kultury ČR
 • k účasti na MFF jsou v tomto roce přizvány zahraniční soubory:
  • Compañia Artistica Danzar – Cali, Kolumbie
  • Compañia Titular de Danza Folclórica de la UANL – Monterrey, Mexiko
  • Erbilský národní folklorní soubor – Erbil, irácký Kurdistán
  • FS Marwar – Bikaner, Indie
  • FS Kitka – Istibanya, Severní Makedonie
  • FS Zemplín – Michalovce, Slovensko
 • folklorní festival Dětská Strážnice je od roku 2009 součástí MFF Strážnice, letos je festivalu Dětská Strážnice věnováno 7 pořadů z celkového počtu 40 festivalových pořadů
 • programovou skladbu tvoří 40 festivalových pořadů (v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů), vystoupí v nich 380 účinkujících z České republiky a 245 účinkujících ze zahraničí
 • festivalu se zúčastní celkem:
  • 132 souborů a skupin z České republiky
  • 44 soutěžících ve verbuňku
  • 21 lidových řemeslníků.
 • V zábavních střediscích ve festivalovém areálu se vystřídá:
  • 13 cimbálových a
  • 5 dechových hudeb
 • festivalu se zúčastní 6 zahraničních souborů + 2 další skupiny a sólisté ze Slovenska:
  • SĽUK, Bratislava, SR
  • DH Májovanka, Holíč, SR

ZDROJE INFORMACÍ

Na Facebookové stránce @Festival Strážnice najdete pořady festivalu jako jednotlivé události. Návštěvníci si mohou předem naplánovat „svůj“ festival a v průběhu akce budou dostávat přes svůj FB účet zprávu o tom, kdy a kde jaký pořad začíná: https://www.facebook.com/festivalstraznice/events/?ref=page_internal

Místo, které doporučujeme také navštívit je „Galerie na plotě“. 82 velkoplošných bannerů s fotografiemi Vás provede 75 lety Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Galerii najdete na oplocení zámeckého parku podél cyklostezky na trase Vnorovy – Petrov.

 

Středa, 12. 6. 2024. V sídle UNESCO v Paříži právě probíhá 10. Valné shromáždění států Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Českou republiku reprezentují zástupci NÚLK, Ministerstva kultury ČR a Stálé mise ČR při UNESCO. K této příležitosti, konané jednou za dva roky, se sjíždí zástupci až 183 zemí, které úmluvu ratifikovaly, aby určovaly její strategické směřování na celosvětové úrovni.

Jedním z třinácti doprovodných programů bude seminář Nemateriální kulturní dědictví ve vzdělávání. Pořadatelé, Stálá mise Slovenska při UNESCO, Ústav etnologie a sociální antropologie, Slovenská akademie věd a Národopisná společnost Slovenska, požádaly NÚLK o příspěvek o projektu "Tady jsme doma - regionální folklor do škol". Dále se uskuteční např. setkání Evropské sítě koordinátorů periodických zpráv, nebo slavnostní uvedení publikace Oslava živého dědictví domorodého obyvatelstva.

Záznam z prvního dne jednání lze zhlédnou zde: https://youtu.be/kTy1zxDDhB8

Přímý přenos druhého dne můžete sledovat:

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněné pozorování jízdy králů na jihovýchodě ČR. První letošní jízda králů na Slovácku se uskutečnila 19. května 2024 v Kunovicích. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro orgány Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.

Z důvodů periodické redokumentace prvků sokolnictví zapsaného do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva a myslivosti do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury proběhl 11. května 2024 v Brně zúčastněný výzkum doprovodné akce k interaktivní výstavě Lesem s myslivcem. Na akci propagující myslivost a sokolnictví bylo připraveno deset stanovišť, kde děti plnily různé úkoly, na pódiu byly prezentovány sokolnictví, kynologie, vábení, trubači, proběhla autogramiáda Václava Chaloupky. Výstava je k vidění do 30. června v prostorách Muzea města Brna na hradě Špilberk.

Zveme Vás na oblíbenou akci do skanzenu Strážnice. Přijďte se v neděli 26. 5. projít „Skanzenem z pohádky do pohádky“. Je pro vás připravena spousta her a soutěží na motivy pohádek. Uvidíte tradiční řemesla zaměřená na zpracování hlíny a skla, přípravu pokrmů a nebude chybět ani jarmark a dětské dílny. Program pro veřejnost od 9:00 do 17:00 hod., poslední vstup v 16:00 hod.

V neděli 5. května 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavy děl malířky Lenky Jurečkové. Více než sto hostů přivítal v galerii strážnického zámku ředitel NÚLK Martin Šimša, následně výstavu uvedl pan Miroslav Potyka a také sama autorka Lenka Jurečková. Hudební doprovod tvořila Cimbálová muzika Danaj s primášem Janem Gajdou.

Výstava Návraty na Slovácko je dosud největší soubornou výstavou Lenky Jurečkové. Představuje na ní svou tvorbu v celé její šíři, od malby a kresby přes ilustrace, skici až po fotografie. Hlavním námětem její malířské tvorby zůstává tradiční lidová kultura. Vedle figurální malby inspirované především folklorními tradicemi Slovácka, které jsou s jejím jménem spojovány nejčastěji, prezentuje na výstavě i krajinomalbu. V ní zachycuje okolí svého rodiště, ale i krajinu při návratech na rodné Slovácko…

Výstava je prodejní a je možné ji zhlédnout každý den mimo pondělí až do 31. října 2024. 

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy "Návraty na Slovácko. Výběr z tvorby Lenky Jurečkové" v neděli 5. 5. 2024 ve 14:30 hod. na zámku ve Strážnici.

Přijďte, zahraje Strážnická cimbálová muzika Danaj. Výstavu uvede Miroslav Potyka. Na vernisáž je vstup ZDARMA.

Výstava Návraty na Slovácko je dosud největší soubornou výstavou Lenky Jurečkové. Představuje na ní svou tvorbu v celé její šíři, od malby a kresby přes ilustrace, skici až po fotografie. Hlavním námětem její malířské tvorby zůstává tradiční lidová kultura. Vedle figurální malby inspirované především folklorními tradicemi Slovácka, které jsou s jejím jménem spojovány nejčastěji, prezentuje na výstavě i krajinomalbu. V ní zachycuje okolí svého rodiště, ale i krajinu při návratech na rodné Slovácko…

Výstava je prodejní a je možné ji zhlédnout každý den mimo pondělí až do 31. října 2024.