Siločáry duše dítěte 2023

V sobotu 20. května 2023 se uskutečnil ve spolupráci NÚLK Strážnice a Vlastimila Ondry další ročník kolokvia pro vedoucí dětských folklorních souborů – Siločáry duše dítěte. Letošní ročník byl věnován novým inspiračním zdrojům pro práci v dětském souboru, a to formou zapojení řemeslných a výrobních technik, např. pečení chleba. Praktický workshop se uskutečnil

Více

Muzejní noc na zámku Strážnice

Tradiční akce Zámek Strážnice ve světle svíček (Muzejní noc na zámku Strážnice) proběhla v pátek 12. května 2023. Pro návštěvníky byly připraveny hrané noční prohlídky reflektující významné události, jež se na strážnickém panství odehrály. Během prohlídky byly zajímavými scénami představeny všechny tři významné šlechtické rody vlastnící Strážnici – Kravařové, Žerotínové a

Více
Plakát k výstavě Fráňa Huml

Vernisáž výstavy Foto Fráňa Huml – Frenštát p. Radhoštěm – Černobílé putování po Slovácku

V neděli 30. dubna 2023 byla ve 14:00 slavnostně zahájena výstava fotografií Fráni Humla, která je autorskou výstavou odborných pracovníků NÚLK. Za přítomnosti řady hostů uvedl vernisáž výstavy ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D. a také její autorky PhDr. Mgr. Magdalena Maňáková, Ph.D. a Mgr. Lenka Havlíková. Hudební doprovod tvořila

Více

Zámek ve světle svíček 2023

Přijměte pozvání na speciální noční prohlídky strážnického zámku, které Vás seznámí s událostmi strážnického panství od středověku do 20. století. Vstupenky na akci Zámek ve světle svíček je možné zakoupit v předprodeji. Termín konání: 12. 5. 2023 od 18:00 Předprodej ukončen.

Více

prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. – životní jubileum

Dne 25. 4. 2023 se dožívá 90 let prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc., významný etnolog, muzikolog, sběratel lidových písní, horňácký zpěvák a tanečník.

Více

Děti a píseň Slovácka – přehlídka dětských lidových zpěváčků

již tuto sobotu Veselí nad Moravou | 22. 4. 2023 | 15:00

Více

Děti a píseň Horňácka

Na přehlídku Děti a Píseň Slovácka postupují Michaela Kadubcová, Nina Sekerková a Jakub Maňák

Více

Soutěž na novou vizuální identitu skanzenu Strážnice

Národní ústav lidové kultury vyhlašuje otevřenou soutěž, jejímž cílem je vytvoření nového loga skanzenu Strážnice. Nová vizuální identita skanzenu Strážnice nahradí doposud používanou verzi loga skanzenu a klade si za cíl posílit komunikaci s občany, turisty a návštěvníky Strážnice a okolí. Nové logo by mělo v sobě kombinovat originalitu, jednoduchost, výstižnost, srozumitelnost,

Více
Plakát k výstavě Fráňa Huml

Vernisáž výstavy Foto – Fráňa Huml

František Huml, fotograf z Frenštátu pod Radhoštěm, cestoval během druhé světové války po jihovýchodní Moravě a pořizoval snímky z nejrůznějších společenských, kulturních či církevních událostí.

Více
ŠFT zkoušky 2023

Škola folklorních tradic 2022-2023

V pátek 14. a v sobotu 15. dubna 2023 proběhly dílčí závěrečné zkoušky po absolvování prvního ročníku Školy folklorních tradic, jehož 9. běh probíhá od září roku 2022 v Brně. V pátek byli frekventanti zkoušeni ze znalostí v oboru hudební nauky a sbírek a sběratelů. V sobotu zasedala pětičlenná komise lektorů (L. Košíková, L. Tyllner, R.

Více