Od tradic do lavic (Připravujeme)

Připravujeme pro vás seminář pro učitele Od tradic do lavic, který bude zaměřen na práci s lidovým tancem, zpěvem, obyčeji, ornamenty, prvky lidové řemesla, ale i krojem v běžných hodinách vyučování v mateřských a základních školách. 

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2022

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 10. 9. 2022 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Chebu. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Martin Baxa výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti předávají následovníkům.

Více

Výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury

Dne 9. 9. 2022 byla v křížové chodbě františkánského kláštera v Chebu zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s městem Cheb. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel téměř devadesát osobností z nejrůznějších oborů

Více

Dokumentace Morového průvodu v Brtnici

V Brtnici, v nevelkém městě nedaleko Jihlavy, řádila v roce 1715 morová epidemie. Na památku zemřelých i jako poděkování za uzdravení se zde od 18. století koná kolem svátku svatého Rocha církevní děkovné procesí. Od roku 1926 je jeho součástí také Morový průvod. V kostýmech se jej účastní zbrojnoši, ponocní,

Více

26. celosvětová konference ICOM v Praze

V termínu 20.–28. 8. proběhla 26. celosvětová konference ICOM v Praze, které se zúčastnili také někteří odborní pracovníci Národního ústavu lidové kultury. Připravená nabídka exkurzí, která na tuto událost světového významu navazovala, poskytovala účastníkům možnost navštívit nejrůznější pamětihodnosti v celé České republice. Jedna z nich směřovala také na Slovácko, a

Více

Podzim na dědině

Srdečně Vás zveme na akci „Podzim na dědině“, který se uskuteční v sobotu a neděli 17.–18. 9. 2022 od 9 do 17 hodin ve skanzenu Strážnice. V programu se návštěvníci seznámí s tradičními způsoby hospodaření a životem na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Nebudou chybět tradiční podzimní práce, orba

Více

Pouť ve skanzenu Strážnice

V sobotu 13. srpna 2022 si budou moci návštěvníci skanzenu Strážnice – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užívat jarmareční pouťovou atmosféru: vidět mořskou pannu v kádi, rozličná představení pro dámy, pány i děti, stánky s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti neodmyslitelně patří. Program pro veřejnost od 9:00

Více

Dožínky ve skanzenu Strážnice

Srdečně Vás zveme na „Dožínky ve skanzenu Strážnice“, které se uskuteční v neděli 31. 7. 2022 od 9:00 do 17:00 hodin ve skanzenu Strážnice (poslední vstup v 16:00 hod.). Již tradiční akce je oslavou sklizně s dožínkovým průvodem. Ukázky žňových prací, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Skanzenem několikrát projde

Více

Žně ve skanzenu Strážnice

V úterý 19. 7. 2022 v časných ranních hodinách začaly žně i v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy – skanzenu Strážnice. Zaměstnanci Národního ústavu lidové kultury ručně sklízeli pšenici. Sklizené obilí poslouží jako surovina při ukázkách prací v programech ve strážnickém skanzenu. Nejbližší akcí jsou v neděli 31. 7. 2022 „Dožínky

Více

Dokumentace Dolňáckých slavností písní a tanců v Hluku

Ve dnech 1.–⁠3. července 2022 proběhla fotodokumentace a přímý výzkum XXIV. Dolňáckých slavností písní a tanců ve městě Hluk. V pátek 1. 7. to byly pořady dětských a dospělých folklorních souborů a koncert Hradišťanu, v sobotu 2. 7. výstavy, 46. festival dechových hudeb, pořad souborů Soláň a Lúčnica a koncert

Více