Pozvánka na seminář o verbuňku

NÚLK Vás zve na seminář pro tanečníky slováckého verbuňku dne 9. 3. 2024 od 9:30 hod. v reprezentačních prostorách zámku ve Strážnici Seminář je určen: účastníkům Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku novým zájemcům o účast v Soutěži členům i vedoucím folklorních souborů zástupcům vesnických chas Obsah semináře: informace k Soutěži

Continue reading

Redokumentace milevských maškar

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněné pozorování milevských maškar. Průvod o počtu 724 masek prošel Milevskem 10. února 2024, končil usmrcením Bakuse na náměstí Edvarda Beneše. Celodenně bylo také otevřeno Muzeum milevských maškar. Získané materiály slouží jako podklad pro

Continue reading

Setkání se skláři

SPOLEČNĚ UTAVENO! Pod tímto sloganem uspořádalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou spolu s NÚLK dvě setkání se skláři, jejichž řemeslný um, znalosti a dovednosti byly v prosinci loňského roku zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Cílem bylo vysvětlit ručním výrobcům skla, co pro ně

Continue reading

Redokumentace obchůzek a masek na Hlinecku

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněné pozorování vesnické masopustní obchůzky a masek na Hlinecku. „Staročeská maškara“ se uskutečnila 4. února 2023 Hlinsku-Blatně. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí

Continue reading

Lidový oděv na Valašsku nová publikace s 2 ks DVD

Novinkou v řadě publikaci „Tradiční postupy lidového odívání„ je kniha Lenky Drápalové Lidový oděv na Valašsku – Rožnovsko, Velkokarlovicko a Novohrozenkovsko Publikace prezentuje podobu tradičního lidového oděvu oblékaného v současné době v oblastech Rožnovska, Velkokarlovicka a Novohrozenkovska. Poskytuje návod jak správně tento oděv ukládat, připravovat a oblékat. Je doplněna jak fotografiemi jednotlivých oděvních

Continue reading

PF 2024

Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví Vám i nejbližším.

Continue reading

V prosinci 2023 se rozrostl Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR o další dvě položky

Do seznamu byly zapsány „Zavádka na Hanáckém Slovácku“ a „Tradice podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku“. Zavádka na Hanáckém Slovácku je velmi pomalý obřadní párový tanec ve ¾ taktu, který se tančí na tradičních hodech většinou za střídavého doprovodu mužského sboru a dechové hudby. Zavádku tvoří dvě části: samotný tanec

Continue reading

Česká tradice ruční výroby skla byla zapsána na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

6. 12. 2023 v 13:50 místního času v Botswaně, tj. 12:50 v ČR Mezivládní Výbor pro zachování nemateriálního kulturního dědictví na svém 18. zasedání rozhodl o zápisu nadnárodní nominace Znalosti, řemeslné techniky a dovednosti ruční výroby skla, kterou společně připravila Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo a Španělsko. Její zpracování

Continue reading

S lítostí oznamujeme, že 28. 11. 2023 zemřel Nositel tradice lidových řemesel Jiří Drhovský

Jiří Drhovský patřil mezi první výrobce, kteří byli v roce 2001 oceněni titulem Nositel tradice lidových řemesel a to v oboru „výroba dřevěných hraček“.  Jeho práce navazovala na produkci vyřezávaných hraček z dílny Václava Kantora z Vlkonic. Ve spolupráci s Ústředím lidové umělecké výroby obnovil jejich výrobu a díky němu neupadnula tradice těchto typických pošumavských

Continue reading

Radujme se, veselme se

Srdečně Vás zveme na akci „Radujme se, veselme se…“, která se uskuteční v sobotu a neděli 2.–3. 12. 2023 od 9 do 16 hodin ve skanzenu Strážnice. V programu se návštěvníci seznámí s obdobím od adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na

Continue reading