Tvořivé dílny a komentované prohlídky

V neděli 24. 9. 2023 od 14.00 do 17.00 hod. v galerii Zámku Strážnice budou probíhat tvořivé dílny pro děti a komentované prohlídky s kurátorkami výstav Foto Fráňa Huml. Černobílé putování po Slovácku Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka Zvýhodněné vstupné dospělí 50,- Kč, děti do 15 let ZDARMA

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2023

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 9. 9. 2023 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Poděbradech. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Martin Baxa výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti předávají následovníkům. Letošními oceněnými

Více

Přihláška na výstavu “100 žen – 100 miniatur”

Vyzýváme vás k účasti v 10. ročníku mezinárodní výstavy „100 žen – 100 miniatur: Řemeslníci a mládež společně pro kulturní dědictví“ („100 women – 100 miniaturs: Artisans and Youth for Heritage”) která je určena řemeslným umělcům a výrobcům, řemeslným spolkům a studentům uměleckých škol (byla založena v roce 2010 za účelem

Více

Podzim na dědině

16.–17. září 2023 vás zveme do skanzenu Strážnice na tradiční akci „Podzim na dědině“. V programu se návštěvníci seznámí s tradičními způsoby hospodaření a životem na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Nebudou chybět tradiční podzimní práce, orba koňským potahem, malý řemeslný jarmark, vinný šenk s burčákem i odrůdovými

Více

Redokumentace sokolnictví a myslivosti

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněné pozorování sokolnictví a myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota na okrese Uherské Hradiště 29. 7. 2023 v amfiteátru Popovice přispěla k oslavám 100. výročí založení. Získané materiály slouží

Více

Pouť ve skanzenu

V sobotu 19. srpna 2023 si návštěvníci mohou po celý den v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užívat jarmareční pouťovou atmosféru: spatřit mořskou pannu v kádi, zhlédnout rozličná představení pro dámy, pány i děti, stánky s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti neodmyslitelně patří. Dobový kolotoč Kouzelník

Více

Tvořivé dílny a komentované prohlídky

V neděli 6. 8. 2023 od 14.00 do 17.00 hod. v galerii Zámku Strážnice budou probíhat tvořivé dílny pro děti a komentované prohlídky s kurátorkami výstav Foto Fráňa Huml. Černobílé putování po Slovácku Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka Zvýhodněné vstupné dospělí 50,- Kč, děti do 15 let ZDARMA

Více

Dožínky ve skanzenu Strážnice

V neděli 30. července 2023 se tak jako každý rok projde strážnickým skanzenem krojovaný dožínkový průvod s věncem z nového obilí. To ale není zdaleka všechno, co máme pro návštěvníky připraveno: Ukázka žňových prací Mlácení i mletí obilí Výroba povřísel Příprava tradičních pokrmů Dětská dílna Jarmark Program od 9 do 17

Více

Skanzenem z pohádky do pohádky

16. července 2023 od 9:00 hod. naplní areál strážnického skanzenu hry a soutěže inspirované pohádkami i životem našich předků. • Stanoviště plná her a soutěží na motivy pohádek • Zpracování dřeva • Tradiční řemesla • Jarmark • Výstava drobného zvířectva • Příprava pokrmů • Dětská dílna Poslední vstup v 16:00

Více

Dokumentace jízdy králů na Hané

Za účelem výzkumu obnovy a proměn svatodušních obyčejů na Moravě byla 2. července 2023 dokumentována jedna ze čtyř jízd králů na Hané – v Doloplazích u Olomouce. V roce 1977 byla slavnost v obci zavedena při příležitosti Cyrilometodějských hodů, letos se uskutečnil 42. ročník. Po slavnostní krojované mši bylo možné zúčastnit se hanáckého

Více