Menu

Redokumentace vorařství

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo 22. června 2024 fotografování a zúčastněné pozorování oslav u příležitosti 120. výročí trvání Dělnické besedy Havlíček Řevnice. Slavnostní schůzi na počest spolkového výročí následovalo předání osvědčení úspěšným absolventům zkoušky profesní kvalifikace Vorař-stavitel vorů. Žáci Střední odborné školy v Praze Jarově pod vedením Vltavanu Purkarec před tím absolvovali stavbu dvou vorových tabulí v Zadní Třebani. Na závěr udělil prezident Mezinárodní vorařské asociace Frank Thiel Řevnicím čestný titul vorařská obec a předsedovi Vltavanu Davle Josefu Bílkovi titul čestného člena téže asociace. Česká televize natočila plavbu voru po Berounce 21. června pro pořad Zázraky přírody. Zbylou část od Černé skály po jez pod řevnickým mostem absolvovala jedenáctičlenná posádka paralelně se slavnostním průvodem členů vltavanských a řevnických spolků, zástupců města, Mezinárodní vorařské asociace, dvou dechových hudeb a dalších hostů. Jeho cílem byl most, odkud účastníci sledovali připlutí voru k řevnické pláži. Poté se všichni přesunuli k hotelu Grand, v jehož zahradě se uskutečnila taneční veselice. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro orgány Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.