Menu

Skončil MFF Strážnice 2024, výsledky a ocenění

V neděli 30. června 2024 skončil programem "To nejlepší nakonec" 79. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 a 42. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024, které se konaly za podpory Ministerstva kultury ve dnech 27.–30. 6 2024.

Jubilejní 80. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2025 a 43. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2025 se bude konat ve dnech 26.–29. 6. 2025.

Závěrečná tisková zpráva ke stažení ZDE

Pořadatel a partneři

Pořadatelem je Národní ústav lidové kultury, instituce zřizovaná Ministerstvem kultury, s celostátní působností, specializovaná na péči o soudobé folklorní aktivity.

 • Festival se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury.   
  • Hlavní partner: Město Strážnice
  • Hlavní mediální partner: Česká televize
  • Mediální partneři: Televize Noe, Český rozhlas Brno, Rádio Proglas.

Základní údaje a čísla:

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší a nejznámější folklorní festivaly v Evropě, festival CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění s postavením konzultanta UNESCO). Folklorní festival Dětská Strážnice je od roku 2009 součástí MFF Strážnice, letos je festivalu Dětská Strážnice věnováno 7 pořadů z celkového počtu 40 festivalových pořadů.

 • programovou skladbu tvoří 40 festivalových pořadů (v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů),   vystoupí v nich 3.380 účinkujících z České republiky a 245 účinkujících ze zahraničí
 • festivalu se zúčastnilo celkem:
  • 132 souborů a skupin z České republiky
  • 44 soutěžících ve verbuňku   
  •  21 lidových řemeslníků.
 • V zábavních střediscích ve festivalovém areálu se vystřídá:
  • 13 cimbálových a   
  •  5 dechových hudeb
 • festivalu se zúčastní 6 zahraničních souborů + 2 další skupiny a sólisté ze Slovenska:
  • SĽUK, Bratislava, SR
  • DH Májovanka, Holíč, SR
 • k účasti na MFF byly v tomto roce přizvány zahraniční soubory:
  • Compañia Artistica Danzar – Cali, Kolumbie  
  • Compañia Titular de Danza Folclórica de la UANL – Monterrey, Mexiko
  • Erbilský národní folklorní soubor – Erbil, irácký Kurdistán
  • FS Marwar – Bikaner, Indie
  • FS Kitka – Istibanya, Severní Makedonie
  • FS Zemplín – Michalovce, Slovensko

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

V předkole 39. ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se představilo celkem 36 tanečníků. Z dopoledního předkola postupuje 10 soutěžících:

Jiří Adamec, Jan Hrbáček, Radim Helešic, Petr Polách, Vít Vymazal, Vojtěch Půček, Martin Pelikán, Petr Huňař, Kryštof Bušina, Matěj Horsák.

K nim se ve večerním finále připojili přímo postupující vítězové regionálních kol:

Marek Salay, Jan Vozár, Pavel Vařecha, Jakub Říha, Patrik Matušina, Martin Vašulka, Karel Vlašic, Tomáš Matulík.

Výsledky finále:

1. místo: Karel Vlašic, Hlohovec

2. místo: Marek Salay, Břeclav

3. místo: Martin Vašulka, Kyjov

4. místo: Petr Polách, Kunovice

5. místo: Jakub Říha, Strážnice

Vítězem Poroty seniorů se stal Adam Tomeček za zdárné mladické provedení verbuňku z jižního Kyjovska.

Vítězem ankety diváků Radim Helešic.

Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a nově Lašár z Velkých Pavlovic.

Poděkování ředitele NÚLK a prezidenta festivalu PhDr. Martina Šimši, Ph.D.:

CM Šmytec z Brna za dlouholeté umělecké hudební působení v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

Ceny 79. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 a 42. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024

Cena MFF Strážnice 2024:

MgA. Lence Šťastné, autorce pořadu Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč! – za tvůrčí a inovativní přístup ke zpracování zvoleného tématu

Laureáti MFF Strážnice 2024:

Tereze Bek za výrazný dramaturgický přínos a osobitou interpretaci židovských písní v pořadu Hevenu shalom aleichem

Trém hudcom – Jakubu Maňákovi, Ondřeji Maňákovi a Hynku Karáskovi za bezprostřední provázení pořadem Tady jsme doma

Mladým brněnským symfonikům pod uměleckým vedením dirigentky Gabriely Tardonové za nastudování a provedení děl českých skladatelů v pořadu Z duše země zrozená

Doc. PhDr. Lubomíru Tyllnerovi, CSc. za poutavou prezentaci poznatků o vztahu lidové a vážné hudby v pořadu Píseň věčná inspirace

Petru Mičkovi za mimořádný interpretační výkon v pořadu Balady

Ceny ředitele NÚLK a prezidenta festivalu:

Františku Hrňovi a Ing. Miloslavu Hrdému za dlouholetou přípravu a realizaci interaktivních pořadů v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy

Ladislavě Košíkové a Tomáši Krejčímu za mimořádně působivé scénické ztvárnění vztahu lidové a klasické hudby v pořadu Z duše země zrozená...

PaedDr. Jiřímu Jilíkovi za dlouholetou popularizaci literárního odkazu autorů píšících o Slovácku

Ceny České národopisné společnosti za rok 2023

Odborná publikace

Kniha Aleny Kalinové: Moravská lidová fajáns 1750-1880 v Moravském zemském muzeu v Brně. Vydalo Moravské zemské muzeum 2023

Výstava, expozice

Výstava s názvem Kdo nemá kožucha, zima mu bude!, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Vědecká konference, národopisná akce

SIEF 2023, 16. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro etnologii a folklor, kterou pořádaly Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU a Národní ústav lidové kultury

Čestnou cenu ČNS „Pět rudých růží“ za SIEF 2023, 16. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro etnologii a folklor obdržela vědecká pracoviště Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU a Národní ústav lidové kultury

Studentská cena ČNS 2022

Kategorie Bakalářská práce – Vanesa Valovičová s prací Výzdoba nádražních budov na Moravském Slovensku tradiční ornamentikou

Úvodní foto: Miroslav Havlík