Menu

Nositelé tradice lidových řemesel 2023

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 9. 9. 2023 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Poděbradech. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Martin Baxa výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti předávají následovníkům. Letošními oceněnými byli Markéta Bartáková v oboru pletení ze slámy, Jarmila Kraváčková v oboru výšivka na výřez, Milan Michna v oboru tradiční kovářství, Marie Vachunová v oboru vázání šátků, výroba horňáckých krojů a Martin Volf v oboru výroba kolovečské hrnčiny.

Výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury

Dne 8. 9. 2023 byla v Městské knihovně v Poděbradech zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s městem Poděbrady. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel více než 90 osobností z nejrůznějších oborů lidového řemesla. Na výstavě jsou tedy k vidění práce kovářů, obuvníků, vyšívaček, tkalců, bednářů a dalších. Čestné místo v rámci výstavy patří výrobcům, kteří titul obdrželi v roce 2023, tedy Markétě Bartákové, Jarmile Kraváčkové, Milanu Michnovi, Marii Vachunové a Martinu Volfovi.

V druhé části výstavy jsou prezentovány prvky zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Tento seznam byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 2008 za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nehmotného kulturního dědictví na území České republiky. V seznamu jsou zahrnuty nejen lidové tance, hudba, zvyky a divadlo, ale rovněž řemeslné technologie, znalosti o přírodě i projevy lidového léčitelství.

Výstava potrvá do 30. 9. 2023.