Menu

Redokumentace sokolnictví a myslivosti

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněné pozorování sokolnictví a myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota na okrese Uherské Hradiště 29. 7. 2023 v amfiteátru Popovice přispěla k oslavám 100. výročí založení. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro orgány Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.