Menu

Ocenění Mgr. Jana Poláškové

Na slavnostním zahájení 78. ročníku MFF Strážnice předal vrchní ředitel sekce živého umění Ministerstva kultury České republiky Milan Němeček spolu s ředitelkou odboru regionální a národnostní kultury MK Zuzanou Malcovou Cenu Ministerstva kultury za obor tradiční lidové kultury a folkloru pro rok 2023. Ocenění převzala Mgr. Jana Polášková za zásluhy o uchování tradic lidové kultury a její zprostředkování široké veřejnosti, zejména mládeži.
Tématem letošního zahajovacího večera na amfiteátru Bludník byla pokladnice kulturního dědictví ČR.
Strážnický festival se každoročně koná za podpory Ministerstva kultury. Organizátorem festivalu je Národní ústav lidové kultury, který je příspěvkovou organizací MK a město Strážnice. Během festivalu se návštěvníci mohou těšit krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů světa a společně si zazpívat a zatancovat u lidových muzik. Programovou skladbu letošního ročníku tvoří 38 festivalových pořadů (v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů), vystoupí v nich 3.150 účinkujících z České republiky a 230 účinkujících ze zahraničí.