Menu

Zemřel mistr tesař Petr Růžička

S lítostí oznamujeme, že 27. 5. 2023 zemřel Nositel tradice lidových řemesel, mistr tesař Petr Růžička.

Byl mimořádně všestrannou a talentovanou osobností. Vystudoval truhlářství, později pracoval v různých profesích, od roku 1990 se začal věnovat tesařství.  Jeho první realizací byla oprava věžního krovu kostela ve Volenicích. Práce na památkových objektech ho zaujala natolik, že se na rekonstrukce historických krovů začal specializovat. V té době už bylo tradiční tesařské řemeslo téměř zapomenuto a Petr Růžička se tak pustil do „znovuobjevování“ historických pracovních postupů a znalostí při ručním otesávání trámů a konstrukci krovů. Postupně se v tomto oboru stal široce uznávaným specialistou a znalcem. Pravidelně se podílel na realizacích obnovy a oprav historických krovů včetně nejstarších staveb tohoto druhu, např. stropní konstrukce na hradě Karlštejn nebo krovu na hradě Točník. Důraz přitom kladl jak na regionální tradice, tak na to, aby použité nářadí i technika opracování časově odpovídaly historickému období vzniku krovů. Významný byl jeho podíl na stavebně historických experimentech, např. stavbě repliky závěsného klecového jeřábu dle vyobrazení ze 14. století.

Petra Růžičku můžeme bezesporu považovat za iniciátora znovuobnovení tradičních postupů tesání trámů z kulatiny, bez jehož osobního vkladu by toto tradiční řemeslo jen stěží dosahovalo dnešní úrovně. Velkým přínosem je však také skutečnost, že pro ruční tesařství dokázal nadchnout řadu mladých řemeslníků, kteří jsou zárukou pokračování této tradice.