Menu

Vyletěla holubička 2023

V sobotu 25. března se konal již XXXII. ročník soutěže dětských zpěváčků v lidové písni Vyletěla holubička 2023. Celkem se zúčastnilo 30 soutěžících v 6 věkových kategoriích + 1 duet.

Všichni účinkující vystupovali v krojích a reprezentovali oblast Severního Kyjovska a Vracov.

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Kategorie 3 – 5 let: 1. místo Tara Urbanová
Kategorie – 6 – 7 let: 1. místo Eliška Lupačová, 2. místo Ondřej Zetka
Kategorie – 8 – 9 let: 1. místo Jonáš Rivola, 2. místo Sofie Kašíková, 2. místo Marie Dziková, 3. místo Silvie Šťastná
Kategorie – 10 – 11 let: 1. místo Richard Bartoš, 2. místo Alžběta Porubová, 3. místo Berenika Lukešová
Kategorie 12 – 13 let: 1. místo Rozálie Novotná, 2. místo Uma Urbanová, 3. místo Kamil Polášek
Kategorie – 14 – 15 let: 1. místo Johana Menšíková, 2. místo Nela Gajdová, 3. místo Matěj Rajsigl

Zpěváky hodnotila odborná porota ve složení: Mario Kudela – předseda poroty, Hana Petrů, Jiří Petrů, Pavel Růžička a Ladislav Pavluš. Hodnotící kritéria soutěže: intonace, rytmus, výraz, výběr písně a celkový dojem.

Postupujícími do postupové soutěže Děti a píseň Slovácka, které se bude konat 22. 4. 2023 ve Veselí nad Moravou, jsou:

Richard Bartoš, Rozálie Novotná a Johana Menšíková.

Postupujícími do nepostupové regionální soutěže Zpěváček Slovácka, která se uskuteční 22. 10. 2023 ve Strání, jsou:

Jonáš Rivola (náhradnice Eliška Lupačová), Nela Gajdová (náhradník Matěj Rajsigl)

Zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Friška, primáš David Vašulka.

Pořadem provázela Andrea Něničková, která se snažila svým přístupem soutěžící děti podpořit, dodat jim odvahu a zmírnit trému, aby se cítily dobře a rády se na soutěž vracely.

Soutěž zpestřilo vystoupení dětského folklorního souboru Kyjovánek pod vedením Jany Jelínkové, Jarmily Bochýnkové, Agáty Šalšové, Adély Růžičkové a Leoše Poruby za doprovodu cimbálové muziky Kyjovánek pod vedením Prokopa Růžičky.

Poděkování patří rodičům, učitelům, vedoucím souborů, kteří děti na soutěž připravili, dále firmě Wiky spol. s.r.o. Kyjov za poskytnuté ceny do soutěže, Domovu Horizont za vyrobení medailí. Děkujeme i všem mediálním partnerům a divákům, kteří se postarali o příjemnou atmosféru.

Všem, kteří se na soutěži dětských zpěváčků podíleli, patří naše poděkování za to, že společně udržujeme a rozvíjíme tradice lidové písničky od těch nejmenších. Mnohé z těch, kteří soutěží prošli, dnes můžeme vidět jako sólové zpěváky v cimbálových a dechových muzikách.

Za pořadatele soutěže: Andrea Něničková, MKS Kyjov

Postupující do finále + Pozvánka