Menu

Přednáška Moniky Srncové

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku paní Moniky Srncové na téma „Folklor a lidová hudba Kanárských ostrovů“. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 18 hodin v koncertním sálu ZUŠ Uherské Hradiště.

Resumé:

Přednáška Moniky Srncové se zaměří na tradiční lidovou kulturu, tanec a hudební lidové nástroje Kanárských ostrovů. Posluchači v rámci přednášky, proniknou hluboko do lidové kultury Kanárských ostrovů a poznají její nevšední kouzlo, které bývá zahraničním návštěvníkům této destinace obvykle skryto. Účastníkům budou k dispozici mapy Kanárských ostrovů, tradiční lidový oděv a vedle toho také malé hudební nástroje. V moderované diskusi v závěru přednášky bude možné zodpovědět také individuální dotazy. Přednášku pro Vás připravila Monika Srncová, absolventka španělské vyšší konzervatoře na Tenerife, která dlouhodobě na Kanárských ostrovech žije a více než 20 let organizuje kulturní akce na projekty jak na jevišti, tak mimo něj.

Přednáška je součástí mezinárodního projektu "Šuhajky", který si klade za cíl dokumentovat  a vzájemně prezentovat tradiční kulturní dědictví České republiky v zahraničí. Tento projektu bude možné v rámci přednášky podpořit finančně, případně také darem menších předmětů tradiční lidové výroby, jako jsou například: velikonočními kraslicemi, výrobky z kukuřičného šustí, předměty zdobenými technikou modrotisku, keramikou, publikacemi věnovanými lidové hudbě a folkloru Čech, Moravy a Slezska. Dary budou použity k prezentování České lidové kultury v zahraničí, zejména ve Španělsku a na Kanárských ostrovech.

Více o projektech můžete shlédnout na sociálních sítích Youtube, Facebooku a Instagramu pod doménou "Šuhajky project".

Music: https://www.youtube.com/watch?v=GSxxLB9sVd8

Document se studiem na vlnách : https://www.youtube.com/watch?v=JnhN2qSszc8&t=30s