Menu

8. – 10. září UNESCO Paříž

8.-10. září se uskutečnilo 8. valné shromáždění stran Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví v hlavním sídle UNESCO v Paříži.

Jedním z bodů programu byly volby do Mezinárodního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví, do něhož byla ČR zvolena už podruhé od přistoupení k Úmluvě. Zapojení do práce výboru odpovídá dlouholetému koncepčnímu přístupu vlády ČR a Ministerstva kultury zvláště k zachování a podpoře tradiční lidové kultury a zájmu šířeji implementovat Úmluvu a zapojit se do mezinárodní spolupráce při zachování nemateriálního kulturního dědictví.

ČR vnímá své zvolení jako příležitost sdílet s ostatními smluvními státy své zkušenosti z oblasti zachování nemateriálního kulturního dědictví a přispět ke zviditelnění Úmluvy. Zástupci Ministerstva kultury a Národního ústav lidové kultury jsou připraveni zodpovědně pracovat pro posílení živého kulturního dědictví, jehož význam pro všechny oblasti světa je v dnešní době nepopiratelný. 15. zasedání výboru je plánováno na 14. – 19. prosince mimořádně opět do Paříže.

Celý text tiskové zprávy ZDE