Menu

Mladé Horňácko

V neděli 7. dubna 2019 se uskutečnil 47. ročník dětského folklorního festivalu Mladé Horňácko. Tento čistě regionální festival pořádá Obec Velká nad Veličkou ve spolupráci s Masarykovou základní školou a letos se na něm představilo na 250 dětí ze všech horňáckých obcí - Velké n. Vel., Javorníka, Nové Lhoty, Suchova, Louky, Lipova, Hrubé a Malé Vrbky a Kuželova. Odborná pracovnice NÚLK provedla dokumentaci tohoto festivalu a obrazové i listinné materiály byly uloženy v jeho archivu.