Menu

Veletrh Go a Regiontour 2019

Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu.

Národní ústav lidové kultury spolu s dalšími 19 příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury na společném stánku představily a prezentovaly návštěvníkům veletrhu různé oblasti své činnosti. Jak uvedl ministr kultury Antonín Staněk: „Naši účast na veletrhu vnímáme také jako možnost ukázat lidem, o co všechno se ministerstvo kultury prostřednictvím svých příspěvkových organizací stará a kolik zajímavých akcí pro ně v průběhu celého roku připravujeme. Zároveň chceme také trochu inspirovat profesionály a nabídnout jim zajímavé tipy, na které se v jejich činnosti a nabídce mohou zaměřit.“

 Šest kulturních institucí (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně, Technické muzeum v Brně, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Národní ústav lidové kultury a Národní památkový ústav) připravilo pro návštěvníky interaktivní prezentace na téma sklo.

Zdroj: MKČR, BVV Brno