Menu

PhDr. Karel Pavlištík,CSc.

V pátek 7. prosince zemřel ve věku 87 let etnograf a folklorista PhDr. Karel Pavlištík, CSc., jedna z nejvýraznějších postav kulturního života jihovýchodní Moravy a významný spolupracovník Národního ústavu lidové kultury.

Byl dlouholetým členem programové rady a autorem pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, v letech 1991–1995 programové radě předsedal a od roku 1995 působil jako předseda senátu programové rady festivalu. Mnoho jeho pořadů získalo cenu strážnického festivalu, jako např. Dřevěný oheň, Čarovné květy paprádky, Nositelé tradice. Spolu s Janem Miroslavem Kristem se stal iniciátorem obnovy Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Výrazně se podílel na dlouhodobém odborném výzkumu tohoto tance. Na základě výsledků uvedených výzkumů byla zpracována nominace slováckého verbuňku, díky které byl v roce 2005 organizací UNESCO zařazen mezi Mistrovská díla nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Byl také členem redakční rady projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska v letech 1994–1997.

V roce 2001 získal Karel Pavlištík „Cenu ministra kultury“ za celoživotní přínos k rozvoji tradiční lidové kultury a jejího uměleckého využívání.

V neposlední řadě se věnoval popularizaci lidové kultury prostřednictvím materiálů s folklorní tematikou, které publikoval v Lidové tvořivosti, Národopisných aktualitách, Tanečních listech, Malovaném kraji či Národopisné revui.

Čest jeho památce!