Menu

Modrotisk byl zapsán na seznam UNESCO

Česká republika slaví velký úspěch, neboť na 13. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Port Louis (Mauricius) byla právě dnes, 28. listopadu 2018 na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO zapsána nominace, kterou spolupředložila Česká republika.

Jde o společnou nominaci pěti předkladatelských zemí – České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenska, s názvem: „Modrotisk, resistentní/rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě“, která byla koordinována rakouskou stranu. Tato nominace výrazného řemeslného umu a lidské tvořivosti vlastní pěti sousedícím zemím našeho regionu je příkladem provázanosti našich zemí, které i přes rozdílné jazyky a kulturní projevy některé kulturní jevy sdílí. Nominaci vyjádřili podporu a spolupracovali na ní nositelé prvku ze všech zúčastněných zemí, a mezivládní Výbor příkladnou spolupráci všech partnerů zapojených do zpracování nominace velmi ocenil. Za českou stranu se na přípravě podílely nejenom obě modrotiskové dílny (Modrotisk Danzinger a Arimo), ale i Národní ústav lidové kultury, Ministerstvo kultury a další.

Zápis na seznam není samozřejmostí. Výbor letos posuzoval 40 žádostí o zapsání do Reprezentativního seznamu.