Menu

Tisková zpráva MFF Strážnice 2018

73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018 a 36. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2018

  ve dnech 21. - 24. 6. 2018

73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2018“ a 36. ročník Folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2018“, který se konal ve dnech 21. – 24. 6., navštívilo na 30 000 milovníků folkloru. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se na přípravě letošního ročníku MFF Strážnice podíleli. Nejsou to jen zaměstnanci pořadatele Národního ústavu lidové kultury, ale i velké množství externích spolupracovníků, jejichž odbornost avšak i nadšení dávají festivalu jeho charakteristickou podobu, ať už se jedná o pořady, služby nebo zprovoznění areálu. Velké poděkování patří rovněž všem partnerům festivalu.

Skončil 73. ročník, ale již teď se pracuje na přípravě 74. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2019“ a 37. ročníku Folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2019“. Festival se bude konat ve dnech  26. – 30. 6. 2019.

 

                                                                                                                             PhDr. Martin Šimša, Ph.D.

                                                                                                                                   Prezident festivalu

 

 

 

Ceny 73. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2018"

a 36. ročníku Folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2018"

 

Laureáti Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018

Malému lidovému souboru z Plzně

- za přesvědčivou interpretaci regionální hudební kultury v pořadu Písničky pod bílou čepicí

 

účinkujícím v pořadu Ta brněnská mája tenká

- za výjimečnou prezentaci lidového oděvu a tanečního materiálu z Brněnska

 

Ladislavu Šimečkovi

- za tvořivé a citlivé provázení pořadem Finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

 

Kvartetu Saitnblick, Salzburg

- za oživení hudebního obrazu česko-německé Šumavy v pořadu Od Šumavy k Alpám

 

Marianu Friedlovi

- za virtuózní hudební projev a multiinstrumentální výkon v pořadu Instrumentář kapely RukyNaDudy jako zrcadlo doby

 

CENA  MFF  "STRÁŽNICE  2018"

 Martině Pavlicové a Lucii Uhlíkové

- autorkám pořadu Síla tradice za promyšlenou koncepci a inspirativní dramaturgii

 

Janu Rokytovi

- autoru pořadu Z valašské pokladnice Anny Kutějové-Rokytové za promyšlené scénické ztvárnění monotematického pořadu

 

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

33. ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se představilo celkem 19 tanečníků. Z dopoledního předkola postoupilo 11 soutěžících a vítěz ankety diváků, k nim se připojilo 7 vítězů regionálních kol. Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a Šmytec z Brna.

 Výsledky finále:

  1. místo: Antonín Žmola, Kněžpole
  2. místo: Milan Pokorák, Kyjov
  3. místo: Martin Vašulka, Kyjov
  4. místo: Martin Kobzík, Týnec
  5. místo: Jakub Říha, Strážnice

Vítěz ankety diváků: Martin Kšica, Moravské Knínice

Cena poroty seniorů: Jarmila Teturová za starostlivost o slovácký verbuňk

 

PŘEDÁNÍ CEN ČESKÉ NÁRODOPISNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

Předávání Cen České národopisné společnosti na MFF Strážnice – 23. 6. 2018

Česká národopisná společnosti uděluje na základě hlasování svých individuálních i kolektivních členů o předání cen za nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategoriích publikace; výstava či expozice; seminář, konference, akce.

Předání cen se ujali dr. Jan Blahůšek a člen Hlavního výboru dr. Martin Novotný.

 

V kategorii Publikace zvítězila kniha Daniela Drápaly Portáši. Historie a tradice, kterou vydala v loňském roce Masarykova univerzita.

V kategorii Expozice, výstava obdržela nejvíce hlasů výstava Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!. Výstava byla otevřena 7. listopadu 2017 a koná se v pobočce Muzea Novojičínska v Příboře.

V kategorii konference, seminář, akce zvítězila mezinárodní interdisciplinární konference „V pohybu.“ Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie, která proběhla 19. až 21. září 2017 ve Znojmě.

Laureátem Čestné ceny České národopisné společnosti Pět rudých růží se letos stala dr. Alena Plessingerová. Hlavní výbor České národopisné společnosti se rozhodl udělit jí cenu za podnět ke zřízení účelového dárcovského fondu.

Studentské ceny České národopisné společnosti byly poprvé vyhlášeny minulý rok a oceňují vědeckou práci mladých badatelů – studentů etnologie a příbuzných oborů. Hodnoceny jsou práce s etnologickým tématem, které jsou založeny na vlastním terénním archivním nebo muzejním výzkumu, popřípadě zpracovávají závažný teoretický nebo metodologický problém. Studentská cena je udělována ve dvou kategoriích – za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci obhájenou v posledních dvou letech.

V kategorii bakalářských prací zvítězila práce Národopisec František Bayer a jeho dílo, kterou v roce 2017 obhájila na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Petra Mandíková.

V kategorii diplomových prací se stal vítězem Mgr. Ondřej Volčík, a to za práci s názvem Arnošt Kubeša – osobnost a dílo. Také tato práce byla obhájena v loňském roce na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 Cena ministerstva kultury ČR

ministr kultury Ilja Šmíd předal cenu Ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit paní Aleně Schauerové za celoživotní jedinečné propojení vědecké, pedagogické, popularizační a tvůrčí práce v oblasti tradiční lidové kultury.

Ocenění Artis Bohemiae Amicis předal ministr kultury legendárnímu hudebníkovi panu Martinu Hrbáčovi za dlouholetý významný přínos v oblasti interpretace lidové hudby.

 

Počty účinkujících:

Účinkující ČR:    3.258 osob, z toho:

150 souborů a skupin z ČR

45 soutěžících ve verbuňku

29 lidových řemeslníků

13 cimbálových a 5 dechových hudeb v zábavních střediscích v parku

 

Účinkující zahraničí:    207 osob

Štáby:     175 osob

ZAHRANIČNÍ SOUBORY:

  • Indonésie – Andika Sekolah Bogor Raya
  • Rusko – Tanok Folk Dance Ensemble, Krasnodar
  • Čína – Pumi traditional culture group, Nujiang Prefecture, Yunnan Province
  • Maďarsko – Forrás Néptáncegyüttes, Magyarok Öröksége Alapítvány
  • Mexiko – Compaňia Mexicana de Danza Folklórica de la Ciudad de Mexico

 

Partneři Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2018"

Festival se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Hlavní partner - Město Strážnice

Hlavní mediální partner - Česká televize

Mediální partneři - Český rozhlas Brno, Radio Proglas, TV Noe