Menu

Zemřela sběratelka Milada Bimková

Dne 27. března 2018 zemřela ve věku 91 let Milada Bimková. Celý svůj profesní život zasvětila bádání a výuce lidového tance, především v oblasti jižního Kyjovska. Spolupracovala s vesnickými skupinami i folklorními soubory, jež svou metodickou systematickou prací a pedagogickým vedením směřovala ke správné interpretaci lidového tance. Její zásluhou bylo zachováno velké množství lidových tanců i písní, odborný zájem patřil také lidovým zvykům, bohatá byla její publikační činnost. Milada Bimková se nesčetněkrát autorsky podílela na přípravě programů pro festivaly ve Strážnici a Miloticích, její jméno bude navždy spojováno s neutuchající energií, kterou věnovala odbornému zájmu o lidové tance, jíž zúročila v mnoha vydaných sbírkách a publikacích.

foto u článku: Malovaný kraj 2006/5, s 16