Menu

Seminář pro tanečníky verbuňku

V sobotu 3. 3. 2018 se v reprezentačních prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnil pravidelný seminář určený pro tanečníky slováckého verbuňku, aktivní účastníky soutěží ve verbuňku, zástupce vesnických chas a vedoucí folklorních souborů. Semináře se zúčastnilo padesát zájemců o tento tanec. Přítomné přivítal ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D. Na programu semináře byly novinky v letošní organizaci Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku při MFF Strážnice, které souvisejí se změnou místa a času konání finálového kola. Dále byly prezentovány historické videozáznamy verbuňku z roku 1948 natočené českými krajany žijícími v USA během návštěvy strážnických slavností. Hlavní prostor byl věnován promítnutí jednotlivých tanečních výkonů účastníků loňské Soutěže, které byly komentovány členy odborné poroty i poroty seniorů. Cílem semináře bylo zajistit tanečníkům možnost konzultovat své soutěžní vystoupení přímo s porotci za účelem zlepšení provedení techniky tance.