Menu

Loutkářství na Slovensku a v Česku

English title: Puppetry in Slovakia and Czechia

Publikace představuje kulturní prvek Loutkářství na Slovensku a v Česku, který byl v roce 2016 zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Nominace loutkářství byla koncipována jako nadnárodní (ve spolupráci České republiky a Slovenské republiky), protože loutkářství je v obou zemích považováno za vysoce reprezentativní kulturní fenomén. Publikace obsahuje odbornou studii o českém loutkářství, kterou zpracoval Jaroslav Blecha, a rovněž odbornou studii prezentující vývoj loutkářství na Slovensku vytvořenou Jurajem Hamarem. Vydání nominační dokumentace tiskem patří mezi záchovná opatření, k jejichž plnění se předkladatelské státy v rámci nominačního procesu zavázaly. Publikace vychází dvojjazyčně (v českém a anglickém jazyce) za účelem propagace loutkářství jako významného prvku nemateriálního kulturního dědictví v České republice, na Slovensku i v zahraničí.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-22-4
Rok vydání: 2017