Menu

Krajina pro inspiraci

Krajina pro inspiraci, projekt NULK, podpořený z programu Kreativní Evropa

Mezinárodní projekt „Areas of Inspiration“ byl vybrán ze skupiny 430 žadatelů o finanční prostředky Evropské Unie v rámci programu Kreativní Evropa, podprogram Kultura – menší projekty spolupráce pro období 2014–2020. Jako jeden z 66 nejlepších projektů, a jediný ze Slovenska, získal finanční podporu Evropské komise na realizaci aktivit kulturní spolupráce, které bude projekt uskutečňovat v letech 2017–2019. Vedení se ujme Sdružení pro ochranu přírody – Machaon International a bude spolupracovat s partnery z Estonska, Rakouska, Ukrajiny a České republiky, kterou reprezentuje Národní ústav lidové kultury a Místní akční skupina Strážnicko.

Hlavní myšlenkou projektu je podpořit tvorbu a mobilitu umělců a kreativních lidí na venkově. Projekt chce rozvinout a zaměřit se např. na zdroje umělecké inspirace. Zároveň chce využít kreativní tvorbu umělců na podporu místního rozvoje (turismu), ochranu přírody a kulturního dědictví. Cílem se tak stává nejen propagování krásy venkova skrz vytvořená umělecká díla, ale i posílení výměny mezinárodních zkušeností. Více o výběru projektů s podporou Evropské komise je na webových stránkách:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._coop1_selected-applications.pdf

Národní ústav lidové kultury a Místní akční skupina Strážnicko organizují v rámci projektu dvě umělecko-folklorní aktivity, které se spojují prostřednictvím Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Jedná se o projekty Ovce pro Bílé Karpaty a o Mezinárodní umělecký plenér v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Partneři projektu mají možnost zúčastnit se těchto akcí a studovat zkušenosti českých partnerů.

 

Více k projektu Krajina pro inspiraci