Menu

Odborná exkurze

Získávání zkušeností a poznatků od pracovníků z dolnorakouského Muzea vesnice Niedersulz bylo důvodem uspořádání odborné exkurze do tohoto skanzenu. Zaměřením na tradiční stavby i architekturu tamní vinařské oblasti je velmi blízký strážnickému skanzenu. Návštěva depozitářů, odborného pracoviště ale i prezentace jednotlivých expozic byla inspirací i přínosem pro další činnost.