Menu

Památky-Muzea-Řemesla-2016

Ve dnech 4. - 5. 11. 2016 se uskuteční  na výstavišti v Praze - Holešovicích veletrh Památky - Muzea - Řemesla.

Veletrh navazuje na úspěšný předcházející ročník, který se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením interaktivních ukázek i rozmanitější skladbou vystavovatelů. To vše se setkalo se značným ohlasem návštěvníků, a proto připravujeme i nastávající 5. ročník veletrhů PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2016 v obdobném duchu, ale v samostatných projektech. Veletrh proběhne v Pravém křídla Průmyslového paláce.

Mezioborové veletrhy představují výjimečnou příležitost pro prezentaci a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; historie a sbírky muzeí, a oblast památkové péče. Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat. Nedílnou součástí je také odkaz našich předků a podpora řemesla. 
Motto veletrhů: „Dejme minulosti budoucnost!"

Národní ústav lidové kultury bude možno navštívit ve společném stánku s Asociací Muzeí a Galerií (AMG), Muzeem hlavního města Prahy a Židovským muzeem.

 

Zdroj:www.incheba.cz