Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 10 / léto 2014

O přípravě pořadu na MFF Strážnice 2014 s názvem Devatero kvítí aneb co roste na zahradě a na poli. Výzva k naučení alespoň čtyř lidových písní. Co zajímavého proběhlo v našich školách v uplynulém období. Úvaha nad lidskými vztahy (přátelství, partnerství, láska, sousedské vztahy…)

Zpravodaj č. 9 / jaro 2014

Zprávy ze škol a jejich prožití adventního a vánočního času 2013. Úvaha nad individualismem a spoluprací. Odborný text na téma masopust a jeho maškary, tance a obyčeje s masopustem spojené.

MFF Strážnice 2013 – Jak se u nás slaví

Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v němž děti budou vyprávět, co pro ně znamená spojení – Tady jsme doma.

2013

Příspěvek na konferenci „Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily“.
V Prachaticích proběhlo Odpoledne staročeských her a další události.

Zpravodaj č. 8 / podzim 2013

Inspirace tématem 2013/2014 Devatero kvítí, aneb co roste v zahradě i na poli. Co proběhlo v závěru školního roku v jednotlivých školách. Inspirace rozpočitadly, hádankami a hrami pro děti. Citát znalce lidové písně Jaroslava Juráška. Ukázka z textu Josefa Strnadela Rok pod horami.

MFF Strážnice 2012 – Voda

Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.

2012

Proběhla dokumentace výuky v Prachaticích na ZŠ Vodňanka a návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích.