Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 13 / jaro 2016

Shrnutí tématu pro školní rok 2015/2016 – Přišel k nám host. K úvaze je dán citát pedagoga J. A. Komenského. Pro inspiraci je vložen odborný text o velikonočním hrkání a honění Jidáše.

MFF Strážnice 2015 – Písnička k domovu

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

2015

CD „Lidová hudba z Třemošné – V Prachaticích z bránou“

Zpravodaj č. 12 / zima 2015

Představení Manuálu pro učitele – 1. díl. Zajímavosti ze škol v Mělníku, Prachaticích a Dolní Rožínce. Jako inspirace pro předvánoční čas nabízí Zpravodaj úryvek z Babičky Boženy Němcové. Odborný text je věnován různým významům slova koleda.

MFF Strážnice 2014 – Devatero kvítí aneb co roste na zahradě a na poli

Devatero kvítí – tak znělo zadání ve školním roce 2013/2014 pro všechny účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož je náš pořad součástí. Proto jsme pořad na MFF Strážnice 2014 nazvali stejně a k vystupování pozvali nejen děti z folklorních souborů ze Slovácka, ale i děti ze Základní školy v Dolní Rožínce, které byly v tomto roce hlavními představiteli projektu.

2014

Vydání zpěvníku lidových písní z Prachaticka.
Příprava metodologické publikace.

Zpravodaj č. 11 / podzim 2014

Tématem školního roku 2014/2015 jsou mezilidské vztahy – Kdo s kým, proč a pro koho. Události ze základních škol v projektu. Inspirace lidovou písní Přes Krmelin.

Zpravodaj č. 10 / léto 2014

O přípravě pořadu na MFF Strážnice 2014 s názvem Devatero kvítí aneb co roste na zahradě a na poli. Výzva k naučení alespoň čtyř lidových písní. Co zajímavého proběhlo v našich školách v uplynulém období. Úvaha nad lidskými vztahy (přátelství, partnerství, láska, sousedské vztahy…)

Zpravodaj č. 9 / jaro 2014

Zprávy ze škol a jejich prožití adventního a vánočního času 2013. Úvaha nad individualismem a spoluprací. Odborný text na téma masopust a jeho maškary, tance a obyčeje s masopustem spojené.