Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 20 / zima 2017

Co zajímavého proběhlo ve školách v prvním pololetí školního roku 2017/2018. K úvaze citát Milana Zeleného. Odborný text o magických momentech doby vánoční s názvem Vánoce plné tajemství.

MFF Strážnice 2017 – Až já budu velká, bude ze mě selka

V projektu Tady jsme doma – regionální folklor do školy, jehož součástí je i představovaný pořad, bylo v letošním školním roce téma Na tom našem dvoře. Zadané téma, v každém školním roce jiné, pomáhá učitelkám a učitelům zvolit vhodné zaměření výuky tak, aby dětem vždy přiblížili práci předků i folklor s tím spojený z jiného zorného úhlu. Letošní téma umožnilo učitelům, a jejich prostřednictvím i dětem, poznat koloběh práce hospodyně, neboť dvůr a vše kolem něj, byl její doménou.

Zpravodaj č. 19 / podzim 2017

Ohlédnutí za MFF Strážnice 2017 a ocenění Laureátem festivalu Základní školy v Doubravníku. Shrnutí akcí ve školách na konci školního roku 2016/2017. K úvaze citát Vladimíra Smékala. Odborný text s vysvětlení m pojmů duchovní a sociální kultury.

Zpravodaj č. 18 / léto 2017

Zajímavosti ze základních i mateřských škol z období jara 2017. Pro inspiraci text o tom, co dělávali lidé, když ještě nebyla televize.

Zpravodaj č. 17 / jaro 2017

Celoroční téma 2016/2017 Na tom našem dvoře. Co zajímavého proběhlo v našich školách. K úvaze citát filosofa Jana Patočky. Odborný text o postní stravě.

2017

Projekt se představil na MFF 2017 / Děti z Doubravníku zazářily na MFF