Příspěvky od Vitezslav Jaros

MFF Strážnice 2016 – Přišel k nám host

Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá ve velké míře na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si uvědomujeme tento posun, ale naše děti? Snad pro ně je náš pořad poučením a ukázkou, jak lidé žili, kolik příležitostí k vzájemným setkáním měli.

Zpravodaj č. 16 / zima 2016

Zprávy z uskutečněných školních projektů. K úvaze citát architekta Miroslava Macáka. Odborný text o vánoční obřadní zeleni a pohádka Josefa Čapka O Vánocích, který nechtěly být.

2016

Seminář, který byl prvním pracovním setkáním všech účastníků projektu.

Zpravodaj č. 14 / léto 2016

Vyhlášení tématu na školní rok 2016/2017 – Na tom našem dvoře. Co zajímavého proběhlo v základních školách zapojených do projektu. K úvaze stať o Pygmalion efektu.

Zpravodaj č. 13 / jaro 2016

Shrnutí tématu pro školní rok 2015/2016 – Přišel k nám host. K úvaze je dán citát pedagoga J. A. Komenského. Pro inspiraci je vložen odborný text o velikonočním hrkání a honění Jidáše.

MFF Strážnice 2015 – Písnička k domovu

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

2015

CD „Lidová hudba z Třemošné – V Prachaticích z bránou“

Zpravodaj č. 12 / zima 2015

Představení Manuálu pro učitele – 1. díl. Zajímavosti ze škol v Mělníku, Prachaticích a Dolní Rožínce. Jako inspirace pro předvánoční čas nabízí Zpravodaj úryvek z Babičky Boženy Němcové. Odborný text je věnován různým významům slova koleda.