Pracovní seminář pro učitele I (2016)

Pracovní seminář TJD 23. – 25. 9. 2016
Seminář, který byl prvním pracovním setkáním všech účastníků projektu, si vytkl za cíl:
• Přiblížit všem zúčastněným různé typy realizace v projektu, tj. ukázat různé formy organizace projektu v jednotlivých školách.
• Přiblížit některé zajímavé projekty.
• Dát motiv a inspiraci ostatním.
• Ukázat, jak projekt žije ve škole i v obci.
• Umožnit učitelům – účastníkům projektu vzájemně se poznat.
• Ukázat výhledy projektu do budoucna.
Program semináře

Účastníci semináře

► Konferenční příspěvky:
» Hosta vítáme chlebem (S. Špačková) + pracovní sešit

» Hudební třída 4.C (Mgr. Marcela Přibylová)

» Knížka o mně (J. Panglová)

» Lidový rok a projekt Tady jsme doma (Ivana Janoušová a Simona Špačková)

» Masopust v Lažánkách (J. Ševčík)

» Místo lidové písně (I. Janoušová)

» Projekt a festival (Y. Voráčová) + pracovní sešit

» S tradiční lidovou kulturou ke kořenům domova (A. Schauerová)

► Pracovní dílna – staročeské mětýnky (recept)