MFF Strážnice 2023 – My sme tady dvá, kamarád a já

Konstatování tady jsme doma, je prostou odpovědí. Může však být i zdůrazněním, že právě toto je místo, k němuž se vztahujeme, k němuž náležíme a současně je v něm i prostor, abychom alespoň v duchu mohli dopovědět, jaký ten domov je, co k němu patří a co pro nás znamená.

MFF Strážnice 2022 – Na řemesla!

Konstatování tady jsme doma, je prostou odpovědí. Může však být i zdůrazněním, že právě toto je místo, k němuž se vztahujeme, k němuž náležíme a současně je v něm i prostor, abychom alespoň v duchu mohli dopovědět, jaký ten domov je, co k němu patří a co pro nás znamená.

MFF Strážnice 2019 – 10 let projektu

Konstatování tady jsme doma, je prostou odpovědí. Může však být i zdůrazněním, že právě toto je místo, k němuž se vztahujeme, k němuž náležíme a současně je v něm i prostor, abychom alespoň v duchu mohli dopovědět, jaký ten domov je, co k němu patří a co pro nás znamená.

MFF Strážnice 2018 – U muziky

Žáci z 5.C ZŠ Pražská, ze Znojma, zástupci projektu Tady jsme doma, jako každoročně, již téměř deset let, je pořad svázán s projektem Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Proto také téma souvisí s projektem. Celý rok děti, účastníci v našem projektu, poznávaly folklor ze zorného úhlu: Jak to bylo, když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky k muzice.

MFF Strážnice 2017 – Až já budu velká, bude ze mě selka

V projektu Tady jsme doma – regionální folklor do školy, jehož součástí je i představovaný pořad, bylo v letošním školním roce téma Na tom našem dvoře. Zadané téma, v každém školním roce jiné, pomáhá učitelkám a učitelům zvolit vhodné zaměření výuky tak, aby dětem vždy přiblížili práci předků i folklor s tím spojený z jiného zorného úhlu. Letošní téma umožnilo učitelům, a jejich prostřednictvím i dětem, poznat koloběh práce hospodyně, neboť dvůr a vše kolem něj, byl její doménou.

MFF Strážnice 2016 – Přišel k nám host

Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá ve velké míře na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si uvědomujeme tento posun, ale naše děti? Snad pro ně je náš pořad poučením a ukázkou, jak lidé žili, kolik příležitostí k vzájemným setkáním měli.

MFF Strážnice 2015 – Písnička k domovu

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

MFF Strážnice 2014 – Devatero kvítí aneb co roste na zahradě a na poli

Devatero kvítí – tak znělo zadání ve školním roce 2013/2014 pro všechny účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož je náš pořad součástí. Proto jsme pořad na MFF Strážnice 2014 nazvali stejně a k vystupování pozvali nejen děti z folklorních souborů ze Slovácka, ale i děti ze Základní školy v Dolní Rožínce, které byly v tomto roce hlavními představiteli projektu.

MFF Strážnice 2013 – Jak se u nás slaví

Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v němž děti budou vyprávět, co pro ně znamená spojení – Tady jsme doma.

MFF Strážnice 2012 – Voda

Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.