Příspěvky od Vitezslav Jaros

MFF Strážnice 2013 – Jak se u nás slaví

Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v němž děti budou vyprávět, co pro ně znamená spojení – Tady jsme doma.

2013

Příspěvek na konferenci „Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily“.
V Prachaticích proběhlo Odpoledne staročeských her a další události.

Zpravodaj č. 8 / podzim 2013

Inspirace tématem 2013/2014 Devatero kvítí, aneb co roste v zahradě i na poli. Co proběhlo v závěru školního roku v jednotlivých školách. Inspirace rozpočitadly, hádankami a hrami pro děti. Citát znalce lidové písně Jaroslava Juráška. Ukázka z textu Josefa Strnadela Rok pod horami.

MFF Strážnice 2012 – Voda

Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.

2012

Proběhla dokumentace výuky v Prachaticích na ZŠ Vodňanka a návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích.

Zpravodaj č. 7 / zima 2012

Hodnocení dosavadních zpracování tématu Jak se u nás slaví… Inspirace básní Jana Neruda Romance štědrovečerní. Nápadité využití kvedlaček z opadaných vánočních stromečků při školních pracovních činnostech.

Zpravodaj č. 6 / podzim 2012

Rozbor letošního tématu 2012/2013 Jak se u nás slaví a jeho možné obměny ve školním vyučování. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. Odborné texty o slavení jmenin, svátku sv. Martina a cechovních a řemeslných slavnostech. K zamyšlení je užito citátu filosofa Rogera Scrutona.