Zpravodaj č. 40 / únor 2022

Pozdravujeme vás v roce 2022 a přejeme dobrý start do nového pololetí. Doufáme, že letos se snad už budeme moci s vámi také setkávat. Věříme a doufáme, že nás konečně přestane omezovat pandemie. Ale ať už to bude jakkoli, věříme, že vám, tak jako nám, bude náš projekt přinášet radost.

Zpravodaj č. 39 / Vánoce 2021

Tentokrát jsme chtěli vánoční Zpravodaj zaplnit jen přáním. Ale dostali jsme od vás tolik krásných zpráv, jak jste si společně připomněli svátek sv. Martina, že jsme naše rozhodnutí změnili, a tak bychom mohli napsat, že za vámi přichází martinský Zpravodaj. Ale samozřejmě nebude jen o Martinovi.

Tak přejeme krásný vánoční čas!

Zpravodaj č. 38 / listopad 2021

I když nás opět pořádně prohání korona virus, přece jen jsme se opět setkali ve škole. Máme co dohánět, ale jistě se také těšíte spolu s námi na setkávání při projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Těšíme se na zprávy od vás a držíme palce, aby se vám společně s paní učitelkou nebo panem učitelem podařilo udržovat všechna hygienická pravidla a neonemocnět.
Tak ať se vám daří!

Zpravodaj č. 37 / červen 2021

Po náročném školním roce se blíží zasloužené prázdniny. Přejeme vám všem, aby přálo počasí, přejeme vám mnoho zajímavých zážitků, mnoho dobrých přátel. Ale zejména vám přejeme dobré zdraví o prázdninách i po nich. Prostě zdraví se vraťte, ať už se chystáte kamkoliv.

Už teď se těšíme na další spolupráci s vámi všemi v našem projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

Hurá na prázdniny!!!

Zpravodaj č. 36 / jaro 2021

Společně s vámi se radujeme, že se spolu s dětmi vracíte do školy. Přejeme vám, aby se vám dařilo.
Doufáme, že se brzy dostaví nápady k realizaci letošního tématu Tady jsme doma. Jaro je tu, i když ještě donedávna zápasilo se zimou. Proto dnešní Zpravodaj věnujeme hře. Vždyť hra, hračky, hraní patří k jaru, ale samozřejmě také ke světu dětí, a tedy i k našemu letošnímu tématu věnovaném dětem.

Zpravodaj č. 35 / únor 2021

Aktuální číslo Zpravodaje ukazuje, že i v době covidu lze ve školách oslavit Mikuláše (Lažánky) a Vánoce (Mělník). Převážná část je věnována lidovým pohádkám z teoretické i praktické stránky. Součástí jsou tři druhy pracovních listů, určených pro děti od MŠ do 5. třídy ZŠ.

Zpravodaj č. 34 / Vánoce 2020

Předvánoční číslo Zpravodaje informuje o absolventech projektu z MŠ Moravská Nová Ves a o jejich náplni tématu – Doma jsme tady. Děti z Dolní Rožínky se věnovaly věštění na den sv. Ondřeje. Textová část představuje knihu Františka Bartoše Naše děti (1888), přináší ukázky z ní a informuje o osobnosti jejího tvůrce.

Zpravodaj č. 33 / podzim 2020

Mimořádný zpravodaj v době uzavřených škol přináší vhled do aktuálního tématu letošního školního roku – DĚTI. Pro žáky je určeno vyhledávání konkrétních lidových her v obrázku a hry Na Kucababu, Na šprtanca a Na sudolicho. Pro učitele je přiložen odkaz na pracovní list věnovaný modrotisku a citát Jiřího Reinsberga.

Zpravodaj č. 32 / podzim 2020

Podzimní číslo Zpravodaje informuje o neuskutečněném pořadu na MFF Strážnice i odloženém Pracovním semináři pro učitele. Informuje o proběhlých akcích v Krásné Lípě (hra v kuličky) a učení v karanténě (Znojmo, Doubravník). Představuje nové webové stránky projektu a předkládá k úvaze citát z pera pediatra L. Kukly. Pro inspiraci přináší texty Děti a dětství a Dětský folklor i zápis lidové písně Když jsem byla malučká v perině.

Zpravodaj č. 31 / léto 2020

Zpravodaj obsahuje pracovní list z Dolní Rožínky věnovaný matematice a lidovým řemeslům a pracovní list z Doubraníku o řemeslech. K úvaze jsou dány citáty Seneky a A. Einsteina. Pro inspiraci slouží hry a lidová slovesnost vztahující se k řemeslníkům, tovaryšům či jarmarku. Obsažena je i notová příloha s písničkou Potkal mlynář kominíka.