Zpravodaj č. 37 / červen 2021

Po náročném školním roce se blíží zasloužené prázdniny. Přejeme vám všem, aby přálo počasí, přejeme vám mnoho zajímavých zážitků, mnoho dobrých přátel. Ale zejména vám přejeme dobré zdraví o prázdninách i po nich. Prostě zdraví se vraťte, ať už se chystáte kamkoliv.

Už teď se těšíme na další spolupráci s vámi všemi v našem projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

Hurá na prázdniny!!!

Zpravodaj č. 36 / jaro 2021

Společně s vámi se radujeme, že se spolu s dětmi vracíte do školy. Přejeme vám, aby se vám dařilo.
Doufáme, že se brzy dostaví nápady k realizaci letošního tématu Tady jsme doma. Jaro je tu, i když ještě donedávna zápasilo se zimou. Proto dnešní Zpravodaj věnujeme hře. Vždyť hra, hračky, hraní patří k jaru, ale samozřejmě také ke světu dětí, a tedy i k našemu letošnímu tématu věnovaném dětem.

Zpravodaj č. 35 / únor 2021

Aktuální číslo Zpravodaje ukazuje, že i v době covidu lze ve školách oslavit Mikuláše (Lažánky) a Vánoce (Mělník). Převážná část je věnována lidovým pohádkám z teoretické i praktické stránky. Součástí jsou tři druhy pracovních listů, určených pro děti od MŠ do 5. třídy ZŠ.

Zpravodaj č. 34 / Vánoce 2020

Předvánoční číslo Zpravodaje informuje o absolventech projektu z MŠ Moravská Nová Ves a o jejich náplni tématu – Doma jsme tady. Děti z Dolní Rožínky se věnovaly věštění na den sv. Ondřeje. Textová část představuje knihu Františka Bartoše Naše děti (1888), přináší ukázky z ní a informuje o osobnosti jejího tvůrce.

Zpravodaj č. 33 / podzim 2020

Mimořádný zpravodaj v době uzavřených škol přináší vhled do aktuálního tématu letošního školního roku – DĚTI. Pro žáky je určeno vyhledávání konkrétních lidových her v obrázku a hry Na Kucababu, Na šprtanca a Na sudolicho. Pro učitele je přiložen odkaz na pracovní list věnovaný modrotisku a citát Jiřího Reinsberga.

Zpravodaj č. 32 / podzim 2020

Podzimní číslo Zpravodaje informuje o neuskutečněném pořadu na MFF Strážnice i odloženém Pracovním semináři pro učitele. Informuje o proběhlých akcích v Krásné Lípě (hra v kuličky) a učení v karanténě (Znojmo, Doubravník). Představuje nové webové stránky projektu a předkládá k úvaze citát z pera pediatra L. Kukly. Pro inspiraci přináší texty Děti a dětství a Dětský folklor i zápis lidové písně Když jsem byla malučká v perině.

Zpravodaj č. 31 / léto 2020

Zpravodaj obsahuje pracovní list z Dolní Rožínky věnovaný matematice a lidovým řemeslům a pracovní list z Doubraníku o řemeslech. K úvaze jsou dány citáty Seneky a A. Einsteina. Pro inspiraci slouží hry a lidová slovesnost vztahující se k řemeslníkům, tovaryšům či jarmarku. Obsažena je i notová příloha s písničkou Potkal mlynář kominíka.

Zpravodaj č. 30 / jaro 2020

Rozbor současného tématu školního roku 2019/2020 – Řemesla. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. K úvaze citát herce Jana Wericha. Odborný text: Proč se čas Velikonoc mění.

Zpravodaj č. 29 / jaro 2020

Pozdrav v době karantény. Úkoly pro děti s aktuálním tématem lidových řemesel.

Zpravodaj č. 28 / zima 2019

Pozdrav ředitele NÚLK Martina Šimši. Aktuálně a Co nového proběhlo se zprávami z jednotlivých škol a z MFF Strážnice 2019. Odborný text o Lidové umělecké výrobě.