Příspěvky od Vitezslav Jaros

MFF Strážnice 2010 – Jarmark

Letošní pořad, v němž se děti vzájemně seznamují s folklorem své obce, svého regionu, nás zavede na pomyslný jarmark.

2010

Generační proměny hry – článek v NR.
Pokus o návrat regionálního folkloru do školní praxe (Alena Schauerová).
Použití písně prachatické Mám zahrádku, která iniciovala vznik zpěvníku v roce 2014.

2009

Navázána spolupráce s muzeem v Mělníku a košíkářem Petrem Králem.
Pořad Děti dětem poprvé na MFF Strážnice a další.

MFF Strážnice 2009 – Hry

Každý si jistě vzpomeneme na ten mnohokrát se opakující okamžik, kdy starší nebo podnikavější vrstevníci nás právě těmito slovy přizvali ke hře. A pak už přestalo existovat vše kolem: městský plácek mezi paneláky, či prostor někde za vsí. Zapomínali jsme na povinnost dojít mamince pro nákup, pohlídat mladšího sourozence v kočárku, nebo se postarat, aby se husy napásly.