Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 24 / zima 2018

Připomenutí tématu roku 2018/2019 Věci a lidé. Zprávy o uskutečněných akcích ve školách. K úvaze citát Zdeňka Matějčka. Odborný text o významu různých podob světla v době adventní a vánoční.

Zpravodaj č. 23 / podzim 2018

Shrnutí průběhu a závěrů z II. Pracovního semináře Tady jsme doma ve Strážnici ve dnech 21. – 23. 9. 2018. Téma Věci a lidé z pohledu toho, kdo dílo vytvořil ale i kdo o něj pečuje a udržuje jej. Odborný text na téma rozdílů mezi národní a lidovou písní.