Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 27 / podzim 2019

Vymezení a inspirace pro nové téma školního roku 2019/2020 – Řemesla. Odborný text, knihy i motivace k tématu v pohádce O kohoutkovi a slepičce. Ukázka plánu pro školní rok ze základní školy v Dolní Rožínce.

Zpravodaj č. 26 / léto 2019

Jubilejní číslo Zpravodaje k 10. výročí existence projektu Tady jsme doma. Shrnutí všech ročníků pořadu na MFF Strážnice (2009 – 2019). Co proběhlo ve školách a školkách, zapojených do projektu v posledním čtvrtletí. K zamyšlení text učitelky a národopisné pracovnice Vlasty Götzingerové.

Zpravodaj č. 25 / jaro 2019

Naplňování tématu ruko 2018/2019 Věci a lidé, přiblížení MFF Strážnice 2019 a návštěvy v Krmelíně a Proskovicích. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. K úvaze citát Ondřeje Štefla, ředitele Scio. Odborný text o modrotisku zapsaném roku 2018 na seznam Unesco.