Pracovní seminář pro učitele II (2018)

Ve dnech 21. 9. – 23. 9. 2018 se uskutečnil na strážnickém zámku již II. pracovní seminář pro pedagogy působící v projektu TJD.

 • Kulturní kapitál a kulturní identita (A. Schauerová)

I. téma: Formy práce v projektu

 • Lidový rok ve školním roce (R. Vinciková)
 • Jaro a velikonoční čas (J. Panglová)
 • Učíme se v selské jizbě (H. Brabníková)
 • Tady jsme doma – spolupráce dvou škol (E. Hertlová, S. Špačková)

II. téma: Dílčí projekty a aktivity

 • Projekt TJD v mateřské škole (J. Hanáková a děti z MŠ Strážnice)
 • Vlastivěda s tradicí netradičně (S. Špačková)
 • Jak nefolklorista k folkloru přišel (R. Czelisová)

III. téma: Spolupráce s institucemi

 • Montessori škola a lidové hračky (P. Hrbáčová)
 • Možnosti a význam spolupráce ZŠ a Domova seniorů (I. Janoušová)
 • Od kozy k Laureátovi. Aneb jak zapojit místní komunitu (E. Hertlová)

IV. téma: Výhledy. Deset let projektu

 • Dílna I: Učíme se s písničkou (I. Janoušová)
 • Dílna II: Nehmotné kulturní dědictví  – Výroba vlčnovských růží pro krále (M. Maňáková)