Příspěvky od Vitezslav Jaros

MFF Strážnice 2018 – U muziky

Žáci z 5.C ZŠ Pražská, ze Znojma, zástupci projektu Tady jsme doma, jako každoročně, již téměř deset let, je pořad svázán s projektem Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Proto také téma souvisí s projektem. Celý rok děti, účastníci v našem projektu, poznávaly folklor ze zorného úhlu: Jak to bylo, když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky k muzice.

2018

Spolupráce s vedením MAP na Tišnovsku
Spolupráce s odborem školství v Kroměříži
Projektový den ke sv. Martinovi v Ostopovicích a Prachaticích dne 9.11.2018
Interní odborná konference

Zpravodaj č. 20 / zima 2017

Co zajímavého proběhlo ve školách v prvním pololetí školního roku 2017/2018. K úvaze citát Milana Zeleného. Odborný text o magických momentech doby vánoční s názvem Vánoce plné tajemství.

MFF Strážnice 2017 – Až já budu velká, bude ze mě selka

V projektu Tady jsme doma – regionální folklor do školy, jehož součástí je i představovaný pořad, bylo v letošním školním roce téma Na tom našem dvoře. Zadané téma, v každém školním roce jiné, pomáhá učitelkám a učitelům zvolit vhodné zaměření výuky tak, aby dětem vždy přiblížili práci předků i folklor s tím spojený z jiného zorného úhlu. Letošní téma umožnilo učitelům, a jejich prostřednictvím i dětem, poznat koloběh práce hospodyně, neboť dvůr a vše kolem něj, byl její doménou.

Zpravodaj č. 19 / podzim 2017

Ohlédnutí za MFF Strážnice 2017 a ocenění Laureátem festivalu Základní školy v Doubravníku. Shrnutí akcí ve školách na konci školního roku 2016/2017. K úvaze citát Vladimíra Smékala. Odborný text s vysvětlení m pojmů duchovní a sociální kultury.