Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 24 / zima 2018

Připomenutí tématu roku 2018/2019 Věci a lidé. Zprávy o uskutečněných akcích ve školách. K úvaze citát Zdeňka Matějčka. Odborný text o významu různých podob světla v době adventní a vánoční.

Zpravodaj č. 23 / podzim 2018

Shrnutí průběhu a závěrů z II. Pracovního semináře Tady jsme doma ve Strážnici ve dnech 21. – 23. 9. 2018. Téma Věci a lidé z pohledu toho, kdo dílo vytvořil ale i kdo o něj pečuje a udržuje jej. Odborný text na téma rozdílů mezi národní a lidovou písní.

Zpravodaj č. 22 / léto 2018

Příprava pořadu U muziky na MFF Strážnice 2018. Co zajímavého proběhlo v našich školách během jara. Pro inspiraci citáty Oldřicha Sirovátky a Vladimíra Úlehly a historie malované kapličky v Louce.

Zpravodaj č. 21 / jaro 2018

Zamyšlení nad tématem 2017/2018 „Jak se bavili naši předkové, když ještě nebyla televize aneb od pohádky k muzice“. Adventní čas prožitý v jednotlivých školách. K úvaze citát kardinála Františka Tomáška. Odborný text s přípravou na velikonoce Symbolika vejce v lidové kultuře.

MFF Strážnice 2018 – U muziky

Žáci z 5.C ZŠ Pražská, ze Znojma, zástupci projektu Tady jsme doma, jako každoročně, již téměř deset let, je pořad svázán s projektem Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Proto také téma souvisí s projektem. Celý rok děti, účastníci v našem projektu, poznávaly folklor ze zorného úhlu: Jak to bylo, když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky k muzice.

2018

Spolupráce s vedením MAP na Tišnovsku
Spolupráce s odborem školství v Kroměříži
Projektový den ke sv. Martinovi v Ostopovicích a Prachaticích dne 9.11.2018
Interní odborná konference