Vorařství

Seznam UNESCO: 2022, Národní seznam: 2017 Charakteristika vorařství Vorařství v Rakousku, Česku, Německu, Lotyšsku, Polsku a Španělsku vzniklo ve středověku, kdy se vory používaly k přepravě dřeva, zboží a lidí pomocí přírodních vodních toků. V minulosti voraři trávili týdny společným životem a prací na svém voru, v důsledku čehož vznikla

Continue reading

Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek

Seznam UNESCO: 2020, Národní seznam: 2015 Nominace České republiky „Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek“ byla dne 17. prosince 2020 úspěšně zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Zápis schválil mezivládní Výbor pro zachování nehmotného kulturního dědictví na svém 15. zasedání, a v rámci

Continue reading

Verbuňk – a Slovácko male dance

UNESCO list: 2005, National list: 2009. On November 25, 2005, the UNESCO Secretary General declared the Slovácko verbuňk a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.  After the  Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Humanity was adopted and 30 countries acceded to it, the

Continue reading

Shrovetide Door-to-Door Processions and Masks in the Villages of the Hlinecko Area

UNESCO list: 2010, National list: 2009 The village door-to-door processions and the masks associated with them in the Hlinecko area are part of a tradition that has survived in the active subconscious mind and that has been practised to date. The village Shrovetide processions in the Hlinecko area express traditional

Continue reading

Rides of the Kings in the South-East of the Czech Republic

UNESCO list: 2011, National list: 2009. The Ride of the Kings is – as an annual custom – a ceremonious horseback procession of boys, or men in some places, who have a king – a teenage boy dressed in women´s festive folk costume – among them. The King is accompanied

Continue reading

Falconry – living heritage of humanity

UNESCO list: 2010, National list: 2009 Falconry is a special way of hunting wild quarry using trained birds of prey, in particular falcons, hawks and eagles, and it also includes other activities the falconers do, mainly breeding young birds, protection of birds of prey in their natural habitat, and education.

Continue reading

Puppetry in Slovakia and the Czech Republic

The common Czech-Slovak nomination “Puppetry in Slovakia and the Czech Republic” was inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity at the 11th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Addis Ababa (Ethiopia) on 1st December 2016. Puppet theatre

Continue reading

Modrotisk

Seznam UNESCO: 2018, Národní seznam: 2014 Modrotisk, resistentní/rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě v České republice dosud existují dvě rodinné dílny, které zajišťují modrotiskovou výrobu – Modrotisková dílna firmy Arimo ve Strážnici a Modrotisk Danzinger v Olešnici na Moravě. Přestože tato technika barvení přírodním indigem pochází z Číny, rozšířila

Continue reading