Zpravodaj č. 27 / podzim 2019

Vymezení a inspirace pro nové téma školního roku 2019/2020 – Řemesla. Odborný text, knihy i motivace k tématu v pohádce O kohoutkovi a slepičce. Ukázka plánu pro školní rok ze základní školy v Dolní Rožínce.

Zpravodaj č. 26 / léto 2019

Jubilejní číslo Zpravodaje k 10. výročí existence projektu Tady jsme doma. Shrnutí všech ročníků pořadu na MFF Strážnice (2009 – 2019). Co proběhlo ve školách a školkách, zapojených do projektu v posledním čtvrtletí. K zamyšlení text učitelky a národopisné pracovnice Vlasty Götzingerové.

Zpravodaj č. 25 / jaro 2019

Naplňování tématu ruko 2018/2019 Věci a lidé, přiblížení MFF Strážnice 2019 a návštěvy v Krmelíně a Proskovicích. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. K úvaze citát Ondřeje Štefla, ředitele Scio. Odborný text o modrotisku zapsaném roku 2018 na seznam Unesco.

Zpravodaj č. 24 / zima 2018

Připomenutí tématu roku 2018/2019 Věci a lidé. Zprávy o uskutečněných akcích ve školách. K úvaze citát Zdeňka Matějčka. Odborný text o významu různých podob světla v době adventní a vánoční.

Zpravodaj č. 23 / podzim 2018

Shrnutí průběhu a závěrů z II. Pracovního semináře Tady jsme doma ve Strážnici ve dnech 21. – 23. 9. 2018. Téma Věci a lidé z pohledu toho, kdo dílo vytvořil ale i kdo o něj pečuje a udržuje jej. Odborný text na téma rozdílů mezi národní a lidovou písní.

Zpravodaj č. 22 / léto 2018

Příprava pořadu U muziky na MFF Strážnice 2018. Co zajímavého proběhlo v našich školách během jara. Pro inspiraci citáty Oldřicha Sirovátky a Vladimíra Úlehly a historie malované kapličky v Louce.

Zpravodaj č. 21 / jaro 2018

Zamyšlení nad tématem 2017/2018 „Jak se bavili naši předkové, když ještě nebyla televize aneb od pohádky k muzice“. Adventní čas prožitý v jednotlivých školách. K úvaze citát kardinála Františka Tomáška. Odborný text s přípravou na velikonoce Symbolika vejce v lidové kultuře.

Zpravodaj č. 20 / zima 2017

Co zajímavého proběhlo ve školách v prvním pololetí školního roku 2017/2018. K úvaze citát Milana Zeleného. Odborný text o magických momentech doby vánoční s názvem Vánoce plné tajemství.

Zpravodaj č. 19 / podzim 2017

Ohlédnutí za MFF Strážnice 2017 a ocenění Laureátem festivalu Základní školy v Doubravníku. Shrnutí akcí ve školách na konci školního roku 2016/2017. K úvaze citát Vladimíra Smékala. Odborný text s vysvětlení m pojmů duchovní a sociální kultury.

Zpravodaj č. 18 / léto 2017

Zajímavosti ze základních i mateřských škol z období jara 2017. Pro inspiraci text o tom, co dělávali lidé, když ještě nebyla televize.