Zpravodaj č. 17 / jaro 2017

Celoroční téma 2016/2017 Na tom našem dvoře. Co zajímavého proběhlo v našich školách. K úvaze citát filosofa Jana Patočky. Odborný text o postní stravě.

Zpravodaj č. 16 / zima 2016

Zprávy z uskutečněných školních projektů. K úvaze citát architekta Miroslava Macáka. Odborný text o vánoční obřadní zeleni a pohádka Josefa Čapka O Vánocích, který nechtěly být.

Zpravodaj č. 15 / podzim 2016

Shrnutí výsledků I. Pracovního semináře pro učitele projektu Tady jsme doma a dosavadní činnosti projektu.

Zpravodaj č. 14 / léto 2016

Vyhlášení tématu na školní rok 2016/2017 – Na tom našem dvoře. Co zajímavého proběhlo v základních školách zapojených do projektu. K úvaze stať o Pygmalion efektu.

Zpravodaj č. 13 / jaro 2016

Shrnutí tématu pro školní rok 2015/2016 – Přišel k nám host. K úvaze je dán citát pedagoga J. A. Komenského. Pro inspiraci je vložen odborný text o velikonočním hrkání a honění Jidáše.

Zpravodaj č. 12 / zima 2015

Představení Manuálu pro učitele – 1. díl. Zajímavosti ze škol v Mělníku, Prachaticích a Dolní Rožínce. Jako inspirace pro předvánoční čas nabízí Zpravodaj úryvek z Babičky Boženy Němcové. Odborný text je věnován různým významům slova koleda.

Zpravodaj č. 11 / podzim 2014

Tématem školního roku 2014/2015 jsou mezilidské vztahy – Kdo s kým, proč a pro koho. Události ze základních škol v projektu. Inspirace lidovou písní Přes Krmelin.

Zpravodaj č. 10 / léto 2014

O přípravě pořadu na MFF Strážnice 2014 s názvem Devatero kvítí aneb co roste na zahradě a na poli. Výzva k naučení alespoň čtyř lidových písní. Co zajímavého proběhlo v našich školách v uplynulém období. Úvaha nad lidskými vztahy (přátelství, partnerství, láska, sousedské vztahy…)

Zpravodaj č. 9 / jaro 2014

Zprávy ze škol a jejich prožití adventního a vánočního času 2013. Úvaha nad individualismem a spoluprací. Odborný text na téma masopust a jeho maškary, tance a obyčeje s masopustem spojené.

Zpravodaj č. 8 / podzim 2013

Inspirace tématem 2013/2014 Devatero kvítí, aneb co roste v zahradě i na poli. Co proběhlo v závěru školního roku v jednotlivých školách. Inspirace rozpočitadly, hádankami a hrami pro děti. Citát znalce lidové písně Jaroslava Juráška. Ukázka z textu Josefa Strnadela Rok pod horami.